Gümrük ve Ticaret Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (10.08.2012/17231) (Yalniz elektrik motorlu tasit araçlarinin motorunu çalistirmaya mahsus akümülatörlerde ÖTV)

small_gum-logo(80).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 17231
Yayım Tarihi 10/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 10/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (10.08.2012/17231)
Yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus akümülatörlerde ÖTV

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.21.0.GGM.0.00.04.00-156.01.98                                               

Konu   :8507 tarife poz. Yer alan eşya ÖTV'si

 

 

 

10.08.2012  / 17231

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

Tüm Akü İthalatçaları ve Üreticileri Derneği (TÜMAKÜDER)'nin Maliye Bakanlığına hitaben yazmış olduğu 13/07/2012 tarihli dilekçede, 85.07 tarife pozisyonunun içerinde yer alan yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olan elektrik akümülatörleri ÖTV kapsamına dahil edilmiş olmasına rağmen, uygulamada 85.07 tarife pozisyonundaki tüm elektrik akümülatörlerin ÖTV'ye tabi tutulduğu iddia edilmektedir.

Bilindiği üzere 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamına giren mallar Kanuna ekli listelerde GTİP numaraları itibarıyla belirlenmiş olup, aynı Kanunun 1/2 maddesinde, listelerdeki malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 31. Maddesi ile ÖTV Kanununa ekli (VI) sayılı listeye parantez içi hükümle 85.07 tarife pozisyonunda yer alan elektrik akümülatörlerinden (bunların separatörleri dahil) (kare ve dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanları %3 oranında vergilendirilmek suretiyle ÖTV kapsamına dahil edilmiş olup, 85.07 tarife pozisyonunda yer almakla birlikte elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar haricindeki elektrik akümülatörleri ÖTV kapsamında bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı          

 

 

DAĞITIM

Tüm gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine