Gümrük ve Ticaret Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (17.08.2012/2628) (Gümrük Kanununun 179 uncu Madde cezasinin tahsil yeri ve KDV matrahina dahil edilmesi gerektigi)

small_gum-logo(82).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2628
Yayım Tarihi 17/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 17/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (17.08.2012/2628)
Gümrük Kanununun 179 uncu Madde cezasının tahsil yeri ve KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.21.0.THG.0.06.02.00-010.07.01[1]

Konu   :Gümrük Kanununun 179 uncu Maddesi

 

 

17.08.2012 / 2628

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Gümrük Kanununun 179 uncu maddesi uyarınca eşyanın CIF kıymetinin yüzde biri tahsil edilmek suretiyle yapılan satışla ilgili olarak  Bakanlığımıza intikal eden yazılarda, eşyanın CIF kıymetinin yüzde birine ilişkin olarak hesaplanacak Katma Değer Vergisi'nin Tasfiye İşletme Müdürlükleri tarafından mı yoksa Gümrük Müdürlükleri tarafından mı tahsil edileceği konusunda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

Gümrük Kanunu'nun 179 uncu maddesi kapsamında yapılan taleplerin uygun bulunması halinde, Gümrük Müdürlüğünün eşyanın döviz cinsinden CIF kıymetinin yüzde biri oranında belirlediği tutarın Tasfiye İşletme Müdürlüklerince veya Döner Sermaye Hesabına aktarılmak üzere Gümrük Müdürlüklerince tahsil edilmesi, ödemeye ilişkin belgenin ilgilisi tarafından söz konusu Gümrük Müdürlüğüne ibrazını müteakip, bu tutarın ithalat anında KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Avni ERTAŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine