Gümrük ve Ticaret Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (13.08.2012/04991) (Gümrük Vergilerinin Tahsile Yetkili Kilinan Denizbank Subelerine Iliskin Liste)

small_gum-logo(83).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 04991
Yayım Tarihi 13/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 13/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

,

TASARRUFLU YAZI (13.08.2012/04991)
Gümrük Vergilerinin Tahsile Yetkili Kılınan Denizbank Şubelerine İlişkin Liste

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.21.0.RKG.0.06.00.-12.00.030.03.V19

Konu   :Gümrük vergilerinin bankalarca tahsili

 

 

 

13.08.2012 / 04991

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Gümrük vergilerinin Denizbank tarafından tahsili hususunda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan 06.04.2012 tarih ve 3791 sayılı yazı ve eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Sultan KUTLAY

Bakan a.

Daire Başkanı V.

 

 

 

 

EK:1 adet yazı ve ekleri

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.07.0.MGM.0.45/030-03

Konu   :Gümrük vergi tahsilâtı

 

 

 

06.04.2012 / 03791

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

 

Gümrük vergilerinin tahsiline ilişkin olarak Bakanlığımız, (Gümrük Müsteşarlığı) ve Denizbank arasında imzalanan protokol gereği anılan banka şubeleri aracılığıyla adlarına gümrük vergi tahsilatı yapılacak saymanlıklara ilişkin Valiliklere (Defterdarlık) yapılan 04.04.2012 tarihi ve B.07.0.MGM.0.45/030-03-3723 duyuru ve eklerin birer örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

 

 

 

Bakan a.

Sinan İPEK

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

EK:

Yazı ve Liste örneği (4 sayfa)

 

 

 

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı    : B.07.0.MGM.0.45/030-03

Konu   : Gümrük vergi tahsilatı      

 

04.04.2012 / 03723

 

İlgi      :19.10.2001 tarihli ve B.07.0.MGM.0.20/902-3/23635 sayılı yazı.

 

Bilindiği üzere, gümrük vergilerinin Denizbank A:Ş: aracılığı ile tahsil edilmesine ilişkin olarak Bakanlığımız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük Müsteşarlığı) ve adı geçen banka arasında 11.12.2001 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, ilgi yazımızın eki listelerde belirtilen şubeler aracılığıyla gümrük saymanlıkları, gümrük vergisini tahsile yetkili kılınan muhasebe birimleri ve malmüdürlükleri adına tahsilata devam edilmektedir.

Denizbank A.Ş. alınan 21.03.2012 ve 29/03/2012 tarihli ve sayısız yazılarında, İliniz dahilindeki gümrük saymanlık müdürlükleri ile gümrük saymanlığı yetkisi verilmiş muhasebe müdürlüğü ve malmüdürlükleri adına ekli listede belirtilen banka şubeleri nezdinde hesap açılacağı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, banka şubelerince tahsil edilen tutarın saymanlık hesabına aktarılmasında protokolde belirtilen sürelere uyulup uyulmadığı hususunda da dikkat edilecektir.

Bilgilerini ve yazımız ekindeki protokol ile saymanlıklar adına hesap açtıracakları banka şubelerine ilişkin listenin birer örneğinin iliniz dahilindeki gümrük saymanlık müdürlükleri ile gümrük saymanlığı yetkisi verilmiş muhasebe müdürlüğü ve malmüdürlüklerine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Bakan a.

Sinan İPEK

Genel Müdür Yardımcısı

 

EK:

1- Protokol örneği (6 sayfa)

2-Liste(3 sayfa)

 

DAĞITIM:

Afyonkarahisar, Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum,

Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta,

Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Rize, Sivas,

Tekirdağ, Şanlıurfa, Uşak, Van, Aksaray, Karaman, Kırıkkale,

Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, İstanbul

Valilikleri (Defterdarlık)

 

 

 

 

 

Gümrük Vergilerinin Tahsilâtını Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Gümrük

Vergilerini Tahsile Yetkili Kılınan Muhasebe Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri ile

Adlarına Tahsile Yetkili Kılınan Denizbank Şubelerine İlişkin Liste

 

 

1- Afyonkarahisar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına (Afyon Gümrük Müdürlüğü) Afyon Şubesi,

2- Gürbulak Gümrük Saymanlık Müdürlüğü/Ağrı adına (Gürbulak Gümrük Müdürlüğü, Doğubayazıt Gümrük Müdürlüğü) Ağrı Şubesi.,

3- Kuşadası Malmüdürlüğü/Aydın adına (Kuşadası Gümrük Müdürlüğü) Kuşadası Gümrük Müdürlüğü) Kuşadası Çarşı Şubesi,

4- Ayvalık Müdürlüğü adına (Ayvalık Gümrük Müdürlüğü) Ayvalık Şubesi/Balıkesir,

5- Mudanya Müdürlüğü/Bursa adına (Mudanya Gümrük Müdürlüğü) Mudanya Şubesi/Bursa,

6- Çanakkale Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına (Çanakkale Gümrük Müdürlüğü) Çanakkale Şubesi,

7- Çorum Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına;(Çorum Gümrük Müdürlüğü) Çorum Şubesi,

8-Denizli Muhasebe Müdürlüğü adına (Denizli Gümrük Müdürlüğü) Denizli Şubesi,

9-Diyarbakır Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına (Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü) Erzurum Şubesi,

10-Lalapaşa Malmüdürlüğü/Edirne adına (Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü) Edirne Şubesi,

11-Erzurum Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına (Erzurum Gümrük Müdürlüğü) Erzurum Şubesi,

12-İslâhiye Malmüdürlüğü/Gaziantep adına (İslâhiye gümrük Müdürlüğü) İslâhiye Şubesi/Gaziantep,

13-Hatay Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına (Antakya Gümrük Müdürlüğü) Antakya Şubesi,

14-İskenderun Malmüdürlüğü/Hatay adına (İskenderun Gümrük Müdürlüğü, İsdemir Gümrük Müdürlüğü) İskenderun Şubesi/Hatay,

15-Cilvegözü Gümrük Saymanlık Müdürlüğü/Hatay adına (Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü) Kırıkhan Şubesi/Hatay,

16-Isparta Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına (Isparta Gümrük Müdürlüğü) Isparta Şubesi,

17-Malatya Muhasebe Müdürlüğü adına (Malatya Gümrük Müdürlüğü) Malatya İnönü Cad. Şubesi,

18-Kahramanmaraş Muhasebe Müdürlüğü adına (Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü) Kahramanmaraş Şubesi,

19-Mardin Muhasebe Müdürlüğü adına (Mardin Gümrük Müdürlüğü) Mardin Şubesi,

20-Nusaybin Malmüdürlüğü/Mardin adına (Nusaybin Gümrük müdürlüğü) Mardin Şubesi,

21-Dalaman Malmüdürlüğü/Muğla adına (Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü) Ortaca/ Şubesi Muğla,

22-Marmaris Malmüdürlüğü/Muğla adına(Marmaris Gümrük Müdürlüğü) Marmaris Şubesi/Muğla

23-Milas Malmüdürlüğü/Muğla adına (Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü) Milas Şubesi/Muğla

24-Ordu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına(Ordu Gümrük Müdürlüğü) Ordu Şubesi,

25-Ünye Malmüdürlüğü adına (Ünye Gümrük Müdürlüğü) Ünye Şubesi/Ordu,

26-Rize Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına (Rize Gümrük Müdürlüğü) Rize Şubesi,

27-Sivas Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına (Sivas Gümrük Müdürlüğü) Sivas Şubesi

28-Çorlu Malmüdürlüğü/Tekirdağ adına (Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü) Çorlu Orion Şubesi /Tekirdağ,

29-Şanlıurfa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına (Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü) Şanlıurfa Şubesi,

30-Akçakale Malmüdürlüğü/Şanlıurfa adına (Akçakale Gümrük Müdürlüğü) Gap Şubesi /Şanlıurfa

31-Uşak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına (Uşak Gümrük Müdürlüğü) Uşak Şubesi,

32-Van Muhasebe Müdürlüğü adına (Van Gümrük Müdürlüğü) Van Şubesi,

33-Saray Malmüdürlüğü/Van adına (Kapıköy Gümrük Müdürlüğü) Van Şubesi

34-Aksaray Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına (Aksaray Gümrük Müdürlüğü) Aksaray Şubesi,

35-Karaman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına (Karaman Gümrük Müdürlüğü) Karaman Şubesi,

36-Kırıkkale Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına (Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğü) Kırıkkale Şubesi,

37-Batman Muhasebe Müdürlüğü adına (Batman Gümrük Müdürlüğü) Batman Şubesi,

38-Habur Gümrük Saymanlık Müdürlüğü/Şırnak adına (Habur Gümrük Müdürlüğü) Silopi Şubesi/Şırnak,

39-Bartın Muhasebe Müdürlüğü adına (Bartın Gümrük Müdürlüğü) Bartın Şubesi,

40-Aralık Malmüdürlüğü/Iğdır adına ( Dilucu Gümrük Müdürlüğü ) Iğdır Şubesi,

41-Yalova Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına (Yalova Gümrük Müdürlüğü) Yalova Şubesi,

42-Karabük Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adına (Karabük Gümrük Müdürlüğü) Karabük Şubesi,

43-Ambarlı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü/İstanbul adına (Beylikdüzü Gümrük Müdürlüğü) Beylikdüzü Şubesi/İstanbul