Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligindan:Ev Tipi Buzdolaplari, Derin Dondurucular, Buzdolabi Derin Dondurucular ve Bunlarin Bilesimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmeligin (94/2/AT) Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Yönetmelik (25.08.2012 T. 28392 R.G.)

small_rg(40).jpg


Kaynak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sayı 28392
Yayım Tarihi 25/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 25/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0


Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmeliğin (94/2/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (25.08.2012 T. 28392 R.G.)


 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 
EV TİPİ BUZDOLAPLARI, DERİN DONDURUCULAR, BUZDOLABI DERİN
DONDURUCULAR VE BUNLARIN BİLEŞİMLERİNİN ENERJİ

ETİKETLEMESİNE DAİR YÖNETMELİĞİN (94/2/AT)

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

(25.08.2012 T.  28392 R.G.)

MADDE 1 – 30/1/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelik (94/2/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/9/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.