ISGÜM Kontrol Belgesi Basvuru Formu Güncellenmistir

small_DUYURU(13).jpg


Kontrol Belgesi Başvuru Formu Güncellenmiştir

11 Haziran 2012 tarihinden itibaren yapılacak başvurularda Kontrol Belgesi Başvuru Formunda İthalatçı Firmanın SGK Sicil Numarasını (SGK No) yazma zorunluluğu getirilmiştir.

Solventler için Kontrol Belgesi başvurusunda bulunan firmalar belge ekinde belirtmiş oldukları müşterilerinin SGK Sicil Numaralarını da Müşteri Listeleri üzerinde belirteceklerdir.

Müşteri Listelerinde yer alan firmaların Müdürlüğümüze verilmiş kapasite raporu olanlardan kapasite raporu istenmeyecektir. Müşteri Listelerine yeni eklenen veya Kapasite Kullanım Raporu Müdürlüğümüze verilmemiş olan firmaların Kapasite Kullanım Raporları başvuru sırasında belge eki ile beraber teslim edilecektir.

Müşteri Listeleri örnekte olduğu gibi hazırlanarak İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

 

Kontrol Belgesi talebinde bulunan firmalar belge ekine Son Kullanıcı Beyannamesi veya Taahhütname eklemek zorundadırlar. Firma getirmiş olduğu ürünün son kullanıcısı ise Son Kullanıcı Beyannamesi, satış amaçlı getirilmişse Taahhütname doldurarak kontrol belgesine eklemek zorundadırlar.


Güncel Formlar

 
ÖNEMLİ DUYURU: Müdürlüğümüzün adı 30.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile "İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü"olarak değiştirilmiştir. Bu tarihten sonra yapılan resmi yazışmalarda yeni unvanın kullanılması gerekmektedir. Önemle duyurulur.