ITHALATÇI VE IHRACAT FIRMALARA DUYURU: CONSTRUCT DATA PUBLISHERS HK.

small_DUYURU(17).jpg


İTHALATÇI VE İHRACAT FİRMALARA DUYURU
CONSTRUCT DATA PUBLISHERS HK.

 


Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda Bratislava/Slovakya’da mukim Construct Data Publishers unvanlı bir firmanın faaliyetlerine ilişkin Türk firmalarından birçok şikâyet alındığı ve Bratislava Ticaret Müşavirliğimizce durumun önce Slovak Ekonomi Bakanlığına, akabinde Slovak Ticareti Denetleme Kurumu’na intikal ettirildiği bildirilmişti.

Konuya ilişkin Bratislava Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir başka yazıda; bahse konu şikayete istinaden Slovak Ticareti Denetleme Kurumu tarafından inceleme yürütüldüğü, incelemede Construct Data Publishers firmasına ait www.fairguide.com adresli web sayfasında dünya çapında düzenlenen fuarlara ve fuar katılımcılarına ilişkin bilgilerin yer aldığı, bu bilgilerin ücretsiz olarak ulaşılabilen temel bilgiler olduğu, ancak firmaların kendi tercihlerine bağlı olarak firmaları ve ürünleri hakkında detaylı tanıtım bilgilerinin yayınlandığı ücrete tabi bir bölümün bulunduğu, bu hizmet için firmaların bir form doldurup, imzalayıp göndermeleri halinde ödeme yapmayı kabul ettiği ve Construct Data Publishers firması tarafından formda önceden bu hizmetin ücret karşılığı olacağının açıkça belirtildiği, firmaların bilgilerinin güncelleştirilmesi amacıyla 3 yıllık süre için yıllık 1.717 ABD Doları ücret ödemeyi söz konusu formu imzalamakla kabul ettikleri, firmaların formu gönderdikleri günden itibaren 10 gün içinde taahhütlü mektup göndererek Construct Data Publishers firması ile yaptıkları sözleşmeden vazgeçebileceklerinin formda belirtildiği, vazgeçmemeleri durumunda ise formdaki şartların ve sözleşmenin geçerli olacağının tespit edildiği belirtilmektedir.

Slovak Ticareti Denetleme Kurumu tarafından ayrıca, firmalarımızın alınan belgeleri incelemeleri üzerine ücrete tabi hizmeti seçmemiş olanlar ile 3 yıllık sürenin geçmiş olmasına karşın Construct Data Publishers firması ile sözleşme yenilemeyenlerin herhangi bir ödeme yapmalarına gerek olmadığı, ancak diğer firmaların ödeme yapmalarının gerektiği ve Construct Data Publishers firmasının sorunun çözümüne yönelik yargı yolunu seçmeyerek firmalarla ücret konusunda uzlaşma yolunu seçtiğini, ancak firmalarımızın bu teklifi değerlendirmedikleri, firmanın faaliyetlerinin 2005/29/EC AR Direktifi çerçevesinde “Haksız Uygulamalar” (Unfair Trade Practices) olarak tanımlanamayacağı ve Slovak Ticareti Denetleme Kurumunun anılan firmanın ticari uygulamalarını yasaklayamayacağı ve yaptırım uygulayamayacağı bildirilmektedir.

Bratislava Ticaret Müşavirliğimizce; bahse konu firma hakkında şikâyetlerin gelmeye devam ettiği, diğer ülkelerden de şikayetlerin bulunduğu, borcunu ödemediği gerekçesiyle bugüne kadar gerek ülkemiz ve gerekse diğer ülkelerin firmalarına karşı Construct Data Publishers firmasının yargı yolunu seçmediği, genelde borç tutarında indirim ve borcun yeniden yapılandırılması konusunda sürekli yeni teklifler gönderildiği bilgisinin alındığı, bahse konu firmanın Avusturya’da daha önce edindiği olumsuz itibarın yargı yolunu seçmemesine neden olduğu, Slovak Ticareti Denetleme Kurumunun tespitleri de dikkate alındığında ConstructData Publishers firmasının yargı yolunu seçmesi halinde hukuki danışmanlık hizmeti alınmasının gerekebileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; firmalarımızın mağdur olmamalarını teminen ihtiyatlı davranmaları amacıyla bilgilendirilmelerinde fayda görülmektedir.