5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife Istatistik Pozisyonunda yer alan Poliesterlerden Sentetik Devamsiz Lifler içinbelgeler ile görüslerin T.C. Ekonomi Bakanligi Ithalat Genel Müdürlügüne iletiniz

small_DUYURU(20).jpg


5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan Poliesterlerden Sentetik Devamsız Lifler’in, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının Türkiye’ye ithalinde 01.09.2007 tarihinden bu yana uygulanmakta olan dampinge karşı vergiye ilişkin olarak, yerli üretici SASA Polyester Sanayi A.Ş. tarafından, dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.
Yapılan başvurunun incelenmesi sonucunda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli önleme konu ürün için nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi , belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından soruşturmanın açılmasına karar verilmiş olup konuya ilişkin 2012/17 sayılı Tebliğ, 7 Ağustos 2012 tarih 28377 sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
Soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 34 inci maddesi gereğince, Çin Halk Cumhuriyeti için soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bu Tebliğ ile Suudi Arabistan menşeli Poliester Elyaf ithalatı için 2007/13 sayılı Tebliğ ile uygulamaya koyulan önlem tutarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup, söz konusu önlem 5 yıllık uygulama süresi sonunda yürürlükten kalkacaktır.
Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No:36 Emek/ANKARA
Tel: +90-312-204 77 22 / 212 87 52
Faks: +90-312-212 87 65/212 87 11