Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Sap Saman Ithalati Hakkinda (06.09.2012 T. T.Y)

small_DUYURU(23).jpg


 
Kaynak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sayı 0
Yayım Tarihi 06/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 06/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

DUYURU

(Sap Saman İthalatı Hakkında)


 

 

SAP VE SAMAN İTHALATINDA VETERİNER KONTROLLERİ

 

1. İhracatçı ülkedeki Resmi Veteriner Hekim, sap ve saman sevkiyatının ülkemize girişinde aranacak olan “Türkiye Cumhuriyeti’ne Sap ve Saman İhracatı için Sağlık Sertifikası”nı (EK-1) yükleme aşamasında düzenler.

2. Sevkiyattan sorumlu kişi, sevkiyat Türkiye giriş kapısına gelmeden önce Veteriner Giriş Belgesi’nin 1. Bölümünü (EK-2) doldurarak giriş yapacağı kapıdan sorumlu Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü’ne veya bulunmadığı yerde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne iletilir. ( veteriner giriş belgesi doldurulmasıyla ilgili olarak “Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik”i ve eklerini inceleyiniz. )

3. İlk olarak, sevkiyatların veteriner kontrolleri yürütülecek olup, uygun bulunmasını takiben zirai karantina kontrolleri yapılacaktır. İhracatçı ülke bitki sağlığı birimince düzenlenen ve ürünün bitki hastalık ve zararlılarından ari olduğunu gösteren Bitki Sağlık Sertifikasının ürüne eşlik etmesi gerekmektedir.

4. İthalat başvuruları, öncelikle Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü’ne, olmayan yerde Zirai Karantina Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Eğer giriş yerinde her iki Müdürlük de mevcut değil ise, giriş müdürlüğünün bulunduğu ilin İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne başvurulacaktır. ( Sap ve saman sevkiyatları sadece Artvin, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Tekirdağ, Kocaeli, Mersin, İzmir, Hatay ve Edirne illerinden giriş yapabilecektir. )

5. Veteriner kontrolleri; sırasıyla Belge Kontrolü, Kimlik Kontrolü ve Fiziksel Kontrolden oluşmaktadır. Bu aşamaların herhangi birinde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda diğer aşamaya geçilmez, sevkiyat reddedilir.

6. Belge kontrolü: 1. Bölümü doldurulmuş veteriner giriş belgesinin varlığı ve sevkiyata eşlik etmesi zorunlu olan veteriner sağlık sertifikasının ibrazı esastır.

7. Belge kontrolünde, veteriner sağlık sertifikasının Bakanlığımızca talep edilen modelde (Ek-1) olup olmadığı ve sertifikada yer alan ayrıntıların talep edilen garantileri karşılayıp karşılamadığı, giriş yerindeki resmi veteriner hekim tarafından kontrol edilir. ( Örn: şap hastalığı görülen bir ülkeden gelen sap saman sevkiyatına eşlik eden veteriner sağlık sertifikasında, sap ve saman için uygulanması gereken işlem belirtilmiş olmalıdır. )

8. Veteriner Kontrollerinde ithalat aşamasında sunulması gereken belgelere dair ilave bilgiler için “Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ”i ve ekini inceleyiniz.

9. Kimlik Kontrolü: 6. Maddede belirtilen belgeler ile sevkiyata eşlik eden diğer belgelerde yer alan bilgilerin birbirleriyle ve sevkiyatla uyumu kontrol edilir.

10. Fiziksel Kontrol: “Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik”te belirtildiği gibi nakliye esnasında ürünlerin garanti edilen durumlarında bir değişiklik oluşmadığının saptanması amacıyla yapılır.

11. İlgili Mevzuat açısından yapılan veteriner kontrolleri sonucunda uygun bulunan sevkiyatlar için giriş yerindeki resmi veteriner hekim tarafından Veteriner Giriş Belgesi’nin 2. Bölümü doldurulur.

 

 

 

12. Sevkiyattan sorumlu kişi tarafından uygun olduğuna dair onaylanmış Veteriner Giriş Belgesi, zirai karantina kontrollerinin yürütülmesi için ilgili birimdeki kontrolleri yürütecek olan inspektöre ibraz edilir.

13. Veteriner kontrolüne tabi olan söz konusu ürünler için ayrıca, Genel Müdürlüğümüz internet adresinde bulunan yemlerle ilgili mevzuatı da inceleyiniz.

 

 

 

Eklentiyi indie İlgili Yazı