Kuzey Irak'a yapilacak ihracatta Bureau Veritas veya SGS sirketleri tarafindan Uygunluk Sertifikasi 30 Eylül 2012 tarihine kadar uzatildi

small_DUYURU(24).jpg


Sirküler Tarih/No: 07.09.2012/808
 
Sayı
: EGT/9818
İstanbul,07.09.2012
 
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER
 
Sayın Üyemiz,
 
 
Bilindiği üzere, bazı ürünlerin (ilgi'de kayıtlı sirküler ek'i listede yer alan) 01.09.2012 tarihinden itibaren Irak'a İthalat Öncesi Gözetim, Test ve Sertifikasyon Programı (ICIGI) kapsamına dahil edildiği ve söz konusu ürünler için gerek Merkezi gerek Kuzey Irak'a yapılacak ihracatta Bureau Veritas veya SGS şirketleri tarafından Uygunluk Sertifikası düzenlenmesi gerektiği ilgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.
 
Bu defa; Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07.09.2012 tarihli yazıda;
 
Irak makamları nezdinde yürütülen girişimler neticesinde, bahse konu ilave ürünler için belge isteme süresinin 30 Eylül 2012 tarihine kadar uzatıldığı
 
bildirilmektedir.
 
Bilgilerine sunulur.
 
 
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi