Gümrük ve Ticaret Bakanligi: 7326.90.40.00.00 GTIPli metal tel sepetler ile 3923.10.00.00.00 GTIPli plastik ambalaj malzemelerinin ithalatinda, Ithalat Rejim Kararinin 7. maddesi kapsaminda izin alinmasina gerek bulunmadigi hk. (10.09.2012 T.18849 S.TY)

small_gumruk-logo(14).bmp


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 18849
Yayım Tarihi 10/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 10/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (10.09.2012/18849)
Eşya taşımak amacıyla dolu olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 7326.90.40.00.00 GTİPli metal tel sepetler ile 3923.10.00.00.00 GTİPli plastik ambalaj malzemelerinin ithalatında, İthalat Rejim Kararının 7. maddesi kapsamında izin alınmasına gerek bulunmadığı hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

                                                       

Sayı: B.21.0.GGM.0.06.10.00-602.05    

Konu: Ambalaj Malzemesi İthalatı 

 

 

 

 

10.09.2012 / 18849

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

                                     

 

 

Ekonomi Bakanlığından alınan 08.08.2012 tarihli, 55229 sayılı yazıda özetle; eşya taşımak amacıyla dolu olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 7326.90.40.00.00 GTİP'li metal tel sepetler ile 3923.10.00.00.00 GTİP'li plastik ambalaj malzemelerinin ithalatında, İthalat Rejimi Kararının 7. maddesi kapsamında izin alınmasına gerek bulunmadığı ifade edilmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

Harun USLU

Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Bölge Müdürlükleri

 

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.19.0.İTH.0.07.09/02       0

Konu   :Ambalaj Malzemesi İthalatı Hk.

 

08.08.2012 / 55229

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

Malumları olduğu üzere Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesinin 20.06.2012 tarihli Teknik Komite Toplantısında. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından otomotiv sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalar tarafından eşya ile birlikte ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 7. maddesi kapsamı dışında tutulması talep edilmiş: ancak, konunun kendi mecrasında ele alınması gerektiği düşüncesiyle anılan eylem planı önerisi kurumlar tarafından takip edilecek konular arasına alınmıştır.

Bu maksatla, konuya ilişkin olarak daha sonra yapılacak çalışmalara esas teşkil etmesini ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında görüş alışverişinde bulunulmasını teminen, Bakanlığımız koordinesinde Bakanlığınız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (bu kapsamda FORD Otomotiv San.A.Ş. TOFAŞ Otomobil A.Ş. Mercedes Benz Türk A.Ş.) ve Ambalaj Sanayicileri Derneği katılımı ile 02.07.2012 tarihinde bir toplantı düzenlenmiştir.

Anılan toplantıda, özel sektör temsilcilerince, otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan üretici firmaların ithalatlarında ambalaj malzemesi olarak tel sepet ve plastik kutu kullandıkları, normal koşullar altında kullanılmış olduğunun tespiti çok zor olan bu malzemeler için beyanda bulunduktan takdirde, içlerinde bulunan ithalata konu eşya yeni olmasına rağmen, eşyanın kırmızı hatta düştüğü, mevcut düzenlemenin bu sorunu çözmede yetersiz kaldığı, bu durumun da ithalat işleminin gerçekleşmesinde ciddi gecikmelere sebep olduğu ifade edilmiş, bu maksatla İthalat Rejimi Kararı 7. maddesi çerçevesinde konunun çözüme kavuşturulması talep edilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili kurum ve kuruluşlarca dile getirilen görüşler de dikkate alındığında, eşya taşımak amacıyla dolu olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 7326.90.40.00.00 GTİP'li metal tel sepetler ile 3923.10.00.00.00 GTİP'li plastik ambalaj malzemelerinin ithalatında, İthalat Rejim Kararının 7. maddesi kapsamında izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

 

Mehmet AZGIN

Bakan a.

İthalat Genel Müdürü V.