Bakanlar Kurulu : 2012/3735 Bazi Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlari ile Tapu Harçlari Oranlarinin Belirlenmesi Hakkinda Karar (22.09.2012 T. 28419 R.G.)

small_resmi-gazete(7).bmp


 
Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 3735
Yayım Tarihi 22/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 22/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28419

2012/3735 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar (22.09.2012 T. 28419 R.G.)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara (akaryakıt ürünleri) ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden belirlendi, motor silindir hacmi 1.600 cc yi geçmeyen araçlarda uygulanan yüzde 37 lik vergi yüzde 40 a yükseltildi, alkollü içkilerin ÖTV si yükseltildi ve tapu işlemleri üzerinden alınan binde 16.5 luk harç binde 20 ye çıkarıldı

 

2012/3735  BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI İLE TAPU HARÇLARI ORANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

(22.09.2012 T.  28419 R.G.)

 

          Karar Sayısı : 2012/3735

        Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/9/2012 tarihli ve 1007 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 20/9/2012 tarihindekararlaştırılmıştır.

 

                                                 

 

20/9/2012 TARİHLİ VE 2012/3735 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

 

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Kararın amacı; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarlarının yeniden tespiti ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden alman tapu harçlarının yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- Bu Karar, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci ve 12 nci maddeleri ile 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

 

 

 

(I) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Yergi Tutarı (TL)

Birimi

 

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

 

 

2710.11.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

Kilogram

 

(Yalnız nafta)

 

 

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

2710.11.41.00.00

Oktanı (RON) 95'den az olanlar

2,1500

Litre

 

(Kurşunsuz normal benzin)

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

2710.11.45.00.11

Kurşunsuz benzin 95 oktan

2,1765

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

2710.11.45.00.12

Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan

2,1765

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

2710.11.45.00.19

Diğerleri

2,1765

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

 

 

2710.11.49.00.11

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,2985

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

 

 

2710.11.49.00.19

Diğerleri

2,2985

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

2,1800

Litre

 

(Kurşunlu normal benzin)

 

 

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

2,1800

Litre

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

0

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.11

Motorin

1,5945

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.13

Kırsal Motorin

1,5945

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.29

Diğerleri

1,5945

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.12

Kırsal Motorin

1,5245

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.13

Deniz motorini (DMX)

1,5245

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oram % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.14

Deniz motorini (DMA)

1,5245

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.15

Deniz motorini (DMB)

1,5245

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.16

Deniz motorini (DMC)

1,5245

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.29

Diğerleri

1,5245

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.13

Deniz motorini (DMX)

1,5245

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.14

Deniz motorini (DMA)

1,5245

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.15

Deniz motorini (DMB)

1,5245

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.16

Deniz motorini (DMC)

1,5245

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.18

Diğerleri

1,5245

Litre

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.11

Fuel oil 3

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2370

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.29

Diğerleri

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.11

Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,4760

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.29

Diğerleri

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.11

Fuel oil 5

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçeıı fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.65.00.29

Diğerleri

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.11

Fuel oil 6

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

2710.19.69.00.99

Diğerleri

0,2240

Kilogram

 

 

 

 

27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13;2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.11.00.00.00

Doğal gaz

 

 

 

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

0,8599

Standart Metreküp

 

Diğerleri

0,0230

Standart Metreküp

 

 

 

 

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.12

Propan

1,4940

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.13

Bütan

1,4940

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

1,5780

Kilogram

 

Diğerleri

1,2100

Kilogram

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.21.00.00.00

Doğal gaz

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,8599

Standart Metreküp

 

Diğerleri

0,0230

Standart Metreküp

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.11

Propan

1,4940

Kilogram

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.12

Bütan

1,4940

Kilogram

27.13

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

Kilogram

 

(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

 

 

 

(Petrol koku)

 

 

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş

0

Kilogram

 

(Petrol koku)

 

 

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş

0

Kilogram

 

(Petrol bitümeni)

 

 

2713.20.00.00.19

Diğerleri

0

Kilogram

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

Kilogram

 

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

 

 

2715.00.00.00.00

Esasını tabii asfalt, tabii bitiinıen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar

0

Kilogram

3824.90.97.90.54

Oto Biodizel

1,1209

Litre

3824.90.97.90.55

Yakıt Biodizel

1,1209

Litre

 

 

 

 

 

 

 

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

 

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)

2,2985

Kilogram

2707.20

Toluol (Toluen)

2,2985

Kilogram

2707.50.90.00.11

Solvent nafta

2,2985

Kilogram

 

(Çözücü nafta)

 

 

2710.11.21.00.00

White spirit

2,2985

Kilogram

2710.11.25.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler

2,2985

Kilogram

 

(Çözücüler) (Petrol eteri)

 

 

2710.11.90.00.19

Diğerleri

2,2985

Kilogram

 

(Petrol eteri)

 

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

 

(Petrol eteri)

 

 

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

2,2985

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,2985

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,2985

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,2985

Kilogram

 

(Petrol yağlan veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)

 

 

3811.21.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,2985

Kilogram

 

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)

 

 

3811.29.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,2985

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

2,2985

Kilogram

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

 

 

3814.00.90

Diğerleri

0,7390

Kilogram

 

 

 

 

 

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

 

 

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,7390

Kilogram

 

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

 

 

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

 

 

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.99.00.21

Spindle oil

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.99.00.22

Light neutral

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.99.00.24

Bright stock

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar

 

 

2710.19.99.00.98

Diğerleri

1,3007

Kilogram

 

(Yalnız baz yağlar)

 

 

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,9367

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,9367

Litre

 

 

 

 

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,300.7

Kilogram

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlan içerenler

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.19.90.00.00

Diğerleri

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,3007

Kilogram

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.99.00.00.00

Diğerleri

1,3007

Kilogram

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 4- 4760 sayılı Özel Tüketim Yergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler" için uygulanan %37 vergi oranı %40 olarak yeniden tespit edilmiştir.

MADDE 5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

 

 

(III) SAYILI LİSTE

A CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25

-

 

 

 

 

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,62

 

 

 

 

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204,10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

0

3,44

 

 

 

 

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

23,19

 

 

 

 

22.05

Vermut ve diğer taze özüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

31,81

 

 

 

 

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

25,25

 

 

 

 

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

3,44

 

 

 

 

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

0

102,12

 

 

 

 

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

0

102,12

 

 

 

 

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

0

102,12

 

 

 

 

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

97,16

 

 

 

 

2208.50

Cin ve Geneva

0

81,3

 

 

 

 

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00,2208.60.99.00.00 hariç)

0

81,3

 

 

 

 

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

102,12

 

 

 

 

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

102,12

 

 

 

 

 

 

 

 

2208.70

Likörler

0

102,12

 

 

 

 

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

102,12

 

 

 

 

2208.90.48.00.11

Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0

77

 

 

 

 

2208.90.71.00.11

Rakı(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

77

 

 

 

 

 

MADDE 6- 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden "binde 16,5" nispetinde alınan tapu harçları "binde 20" olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.