Amerika Gida Güvenlik ve Modernizasyon Yasasi (Food Security and Modernisation Act - FSMA) 26.09.2012

small_DUYURU(27).jpg


Vaşington Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 21.09.2012 tarihli yazıda;
 
-04 Ocak 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Barack Obama tarafından imzalanarak yürürlüğe giren Gıda Güvenlik ve Modernizasyon Yasası (Food Security and Modernisation Act - FSMA)'na göre ABD'de insan ve hayvan tüketimine yönelik olarak gıda ürünleri üretimi, işlemesi, paketlemesi veya muhafaza faaliyetleri gerçekleştiren gıda üreticisi tüm yerli ve yabancı şirketlerin her iki yılda bir ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)'ne kayıt yapması zorunluluğu getirildiği,
 
-İlk kayıt dönemi 1 Ekim - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleşecek olan bahse konu uygulama kapsamında ihracatçılarımızın da kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiği,
 
-Elektronik ortamda da gerçekleştirilebilen söz konusu kayıt işlemleri için http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/OnlineRegistration/default.htm internet adresinden ihracatçılarımızın kayıt yaptırabileceği
 
bildirilmektedir.
 
Konuya ilişkin bilgi notu ve FSMA metni ek'te bilgilerine sunulur.
 
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi
 
 
Ek:
1 - Bilgi Notu (5 sayfa)
2 - FSMA Metni (89 sayfa)