Hazine ve Dis Ticeret Müstesarligi: Türk Parasi Kiymetini Koruma Hakkinda 32 Sayili Karara Iliskin Teblig (Teblig No: 2008-32/34)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (No: 2012-32/40) (26.09.2012 T. 28423 R.G.)

small_rg(31)(9).jpg


Kaynak Hazine ve Dış Ticeret Müsteşarlığı Sayı 2012-32/40
Yayım Tarihi 26/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 26/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28423

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012-32/40) (26.09.2012 T. 28423 R.G.)


 

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012-32/40)

(26.09.2012 T.  28423 R.G.)

MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 11 inci maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(11) Bankalar ve faktoring şirketleri tarafından ihracat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin doğmuş veya doğacak alacakların devralınması suretiyle ihracatçılara ve transit ticaret tacirlerine döviz üzerinden fon kullandırılabilir.”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/2/2008

26801

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

2/4/2009

27188

2

11/7/2009

27285