Gümrük ve Ticaret Bakanligi: GENELGE (2012/30)Ihracat kiymet arastirmalari ile ilgili 2011/49 sayili Genelgede degisiklik yapilmasi hk.

small_gum-logo(92).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2012/30
Yayım Tarihi 26/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 26/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2012/30)
İhracat kıymet araştırmaları ile ilgili 2011/49 sayılı Genelgede değişiklik yapılması hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.21.0.GGM.0.04.01.00-10.06.01

Konu : İhracatta kıymet araştırması

 

26/09/2012

GENELGE

(2012/30)


İhracat kıymet araştırmaları ile ilgili 2011/49 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3- Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle gümrük idarelerince başlatılmış ancak Maliye Bakanlığı'ndan cevap alınamaması nedeniyle henüz sonuçlandırılmamış kıymet araştırmalarının da bu Genelge hükümleri kapsamında sonuçlandırılması,

gerekecektir."

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Hayati YAZICI

 

Bakan