Bakanlar Kurulu: 2012/3652 Uyusturucu Madde Yakalamalarinda Ödenecek Ikramiyelere Iliskin Karar (03.10.2012 T. 28430 R.G.)

Bakanlar Kurulu: 2012/3652 Uyusturucu Madde Yakalamalarinda Ödenecek Ikramiyelere Iliskin Karar (03.10.2012 T. 28430 R.G.)


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 2012/3652
Yayım Tarihi 03/10/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 03/10/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28430

2012/3652 Uyuşturucu Madde Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar (03.10.2012 T. 28430 R.G.)


 

2012/3652   UYUŞTURUCU MADDE YAKALAMALARINDA ÖDENECEK İKRAMİYELERE İLİŞKİN KARAR

(03.10.2012 T.  28430 R.G.)

         Karar Sayısı : 2012/3652

        Ekli “Uyuşturucu Madde Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 3/7/2012 tarihli ve 2084 sayılı yazısı üzerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

UYUŞTURUCU MADDE YAKALAMALARINDA ÖDENECEK İKRAMİYELERE İLİŞKİN KARAR

 

İkramiyelere esas sabit rakamlar

MADDE 1 – (1) Uyuşturucu madde yakalamalarında ödenecek ikramiyelere esas teşkil etmek üzere, uyuşturucu maddelerin birim miktarları için uygulanacak sabit rakamlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

Türü

Birim Miktarı

Sabit Rakam

Eroin (Saf olmayan eroinde saf miktar esas alınmıştır.)

1 kg

60.000

Likit eroin

1 kg

180.000

Kokain

1 kg

60.000

Likit esrar

1 kg

60.000

Baz morfin

1 kg

36.000

Toz esrar

1 kg

15.000

Reçine esrar

1 kg

12.000

Afyon

1 kg

5.000

Khat

1 kg

15.000

Bonzai

1 kg

15.000

Sentetikler (Sentetik uyuşturucunun içerisinde bulunan, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanun kapsamına alınmış maddenin saf miktarı esas alınmıştır.)

1 kg

120.000

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 2 – (1) Uyuşturucu madde yakalamalarında ödenecek ikramiyelere esas teşkil etmek üzere, her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için uygulanacak sabit rakamların tespit edilmesine ilişkin 23/3/2005 tarihli ve 2005/8647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Sayıştayın görüşü alınan bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc