Gümrükler Genel Müdürlügü: Sinir ticareti kapsaminda yapilacak ihracatlar ile miktari 50 kg ve altindaki ticari degeri olmayan seker (24.09.2012 T. 3788 S.TY)

Gümrükler Genel Müdürlügü: Sinir ticareti kapsaminda yapilacak ihracatlar ile miktari 50 kg ve altindaki ticari degeri olmayan seker (24.09.2012 T. 3788 S.TY)


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :B.21.0.GGM.0.11.00.00-140.04

Konu   :Kararda yapılan değişiklik

 

03.10.2012 / 20479

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Şeker Kurumu'ndan alınan 24.09.2012 tarihli ve 3788 sayılı yazının bir örneği ilişikte yer almaktadır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                      Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı          

           

EK: 1 adet yazı

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

ŞEKER KURUMU

 

Sayı     :B.14.6.TSK.0.70.01.00-140

Konu   :Şeker İhraç Ön İzni

 

 

24.09.2012 / 03788

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

İlgi      :16.06.2011 tarih, B.14.6.TŞK.0.70.01.00-250.01.02.03-3028 sayılı yazı.

 

İlgide kayıtlı yazımız konusu 03.06.2011 tarih, 27953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Şeker İhracatında İhracatçılara Ön İzin Verilmesi Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Karar"ın "11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan "Sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracatlar için ön izin verilmez." ifadesi "Sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracatlar ile miktarı 50 kg ve altındaki ticari değeri olmayan şeker ihracatı için ön izin verilmez.” olarak değiştirilmiştir.

 

Bahse konu Karar değişikliği 20.09.2012 tarih, 28417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, karar değişikliği kapsamında miktarı 50 kg ve altındaki ticari değeri olmayan şeker ihracatının Kurumumuzca ihraç ön izin belgesi düzenlenmeksizin gerçekleşebileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

Dr. Hüsnü TEKİN

Şeker Kurumu Başkam

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc