REACH VE CLP AYLIK BÜLTENI (11.10.2012)

small_DUYURU(30).jpg


İstanbul Maden ve Metaller ihracatçıları Birliği'nden alınan 28.09.2012/17418 sayılı yazı aşağı çıkarılmıştır.

"Bilindiği üzere, REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olup Kayıt, Değerlendirme, İzni ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibi önem arz etmektedir. Ülkemizin AB'ye üyelik süreci ve kimya sektörü ihracatımızın yarısına yakın bir kısmının AB ülkelerine yapıldığı göz önüne alındığında, REACH Tüzüğü ülkemiz kimya sektörünü ve kimyasal hammaddenin girdi olarak kullandığı tüm sektörleri yakından ilgilendirmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü vardır. Ayrıca, AB'de kimyasal madde üretici ve ithalatçılarının, sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini Avrupa Kimyasallar Ajansı'na bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.”.

Bu çerçevede; sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve geçen ay gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği, İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası bülteni http://reach.immib.org.tr/web/dokumankar/Bulten47.pdf adresinde yer almaktadır.

kaynak: UİB - TİM.UİB.GSK.ARGE.2012/642-8450

Bu Haber Uğurlu Gümrük Müşavirliği tarafından derlenmiştir.