Malezya, Misir, Tayland, Pakistan ve Vietnam menseli “sentetik ve suni devamsiz liflerden iplikler” e damping sorusturmasi açildi.

small_senetetik_iplik.jpg


Malezya, Mısır, Tayland, Pakistan ve Vietnam menşeli “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler”in Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülkeler menşeli söz konusu ürünlerin ithalatına karşı önlem alınması talebiyle yerli üretim dalı adına 19 yerli üretici tarafından yapılan ve 8 yerli üreticinin de desteklediği başvuru üzerine İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca Yönetmeliğin 20nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılamasına karar verilmiştir.
 
18 Ekim 2012 tarih ve 28445 sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2012/12 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’e göre, 5508., 5509., 5510. ve 5511. 4’lü başlıklarında açılan soruşturmada, 5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 G.T.P’ları hariç bırakılmıştır.
 
Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, sözkonusu maddelerin yerli üreticilerine, bilinen ihracatçılarına ve soruşturma kapsamına gire bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi alamayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı’na ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmakta olup, soru formlarında istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi , belge ve görüşlerini Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde aşağıda detayları verilen Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi’ne bildirmeleri gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No:36 Emek /ANKARA
Tel : +90-312-204 77 26/212 87 52
Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11