Maliye Bakanligi: 2012/ Eylül dönemine iliskin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 02 Kasim 2012 Cuma günü saat 24:00'e kadar uzatilmistir. 22.10.2012

small_DUYURU(33).jpg


31.10.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/ Eylül dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

 

Tarih

19/10/2012

Sayı

VUK . 55 / 2012.03 / Form Ba ve Form Bs / 14

Kapsam

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 55

 

Konusu : 31.10.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/ Eylül dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

Tarihi : 19.10.2012

Sayısı : VUK . 55 / 2012.03 / Form Ba ve Form Bs / 14

İlgili olduğu maddeler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257'nci maddesi.

 

1- Giriş:

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, 2012/ Eylül dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

Bilindiği üzere, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle verilebileceği açıklanmıştır.

Ancak, ilgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden,   31 Ekim 2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/ Eylül dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 02 Kasım 2012 Cuma günü saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.

3- Sonuç:

Buna göre, 2012/ Eylül dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri  02 Kasım 2012 Cuma günü saat 24:00'e kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

 

 

 

                                                                                                                  Mehmet KİLCİ

                                                                                                             Gelir İdaresi Başkanı