Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Tebligde (Teblig No: 2010/2) Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (08.11.2012 T. 28461 R.G.)

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Tebligde (Teblig No: 2010/2) Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (08.11.2012 T. 28461 R.G.)


 
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28461
Yayım Tarihi 08/11/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 08/11/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28461
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2010/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (08.11.2012 T. 28461 R.G.)
Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanların ithalatında uygulanan gözetim yalnız asansör kılavuz rayları olarak değiştirilmiş ve gözetim miktarı ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgilerde de değişiklik yapılması hk.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

(TEBLİĞ NO: 2010/2) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(08.11.2012 T.  28461 R.G.)

 

MADDE 1 – 25/2/2010 tarihli ve 27504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/ Kg*)

8431.31.00.00.00

Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar (Yalnız asansör kılavuz rayları)

4

   

* Kg :Brüt ağırlık

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(5) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanının veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.”

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/2/2010

27504

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2012

28350

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc