2012 Yili Yeniden Degerlendirme Orani % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak belirlendi.

small_para(1).jpg


10 Kasım 2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 419 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı yeniden değerleme oranı yüzde % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda anılan hüküm uyarınca Maliye Bakanlığı 419 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranını % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit etmiş ve 10 Kasım 2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlayarak ilan etmiştir.

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123. maddesinin (2) no.lu fıkrasında; 

Kanun’un 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hüküm doğrultusunda Bakanlar Kurulu, kendisine tanınan yetkiyi kullanmazsa, çeşitli vergi, harç ve cezalar, yeni yılda % 7,80 (yedi virgül seksen) oranında artırılacaktır