Gümrük ve Ticaret Bakanligi, Toplum Sagligini Tehdit Eden Ithal edilen Ürünleri ve Ithalatçi Firmalari Internet sitesinde Açikladi

small_GANİ TEKSTİL.bmp


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,  Toplum Sağlığını Tehdit Eden İthal edilen Ürünleri ve İthalatçı Firmaları İnternet sitesinde Açıkladı

DUYURU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü halk sağlığını tehdit eden ürünleri belirlemek amacıyla, akredite laboratuvarlarda testler yaptırdı. Yapılan testler sonucunda güvensiz bulunan ürünler “Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ” kapsamında yayınlandı.

22 firmaya ilişkin güvensiz ürün ilanları 2011 yılında yapılan denetimlere ilişkin olup, söz konusu firmalara 4703 sayılı Kanun gereğince gerekli yaptırımlar ve cezai müeyyideler uygulanmıştır. Halkımızın sağlığını korumak adına güvensiz ürünlerle ilgili toplatma kararları derhal uygulanmış, firmalardan Kanun gereğince, ürünleri iki ulusal gazete ve iki ulusal televizyon kanalında ilan etmesi istenmiştir. İlgili firmalar da bu bağlamdaki yükümlülüklerini yerine getirmişlerdir.

Diğer taraftan, Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlığımız Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 15. maddesi gereğince, güvensiz ürünlere ilişkin ilanların Bakanlık internet sitesinde yayımlanması gerekmektedir. Bu çerçevede; web sayfamızda da firmaların ilanları toplu olarak yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Söz konusu ilanların Bakanlığımız web sayfamızda yayımlanması firmalara ilişkin gerekli idari işlemlerin ve yasal süreçlerin zaman alması nedeniyle bu tarih itibariyle gerçekleştirilebilmiştir.

İlanların Bakanlığımız web sayfasında yayımlanması tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla olup, metinde firmalarca yapılan ilanların görselleri kullanılmıştır. Tüketicilerin korunmasından sorumlu olan Bakanlığımız güvensiz ürün ilanlarını web sayfasında yayımlamayı sorumluluk anlayışının bir gereği olarak görmektedir.

Bakanlık olarak; yasal sorumluluklarını yerine getiren ve tüketici sağlının korunması adına gerekli duyarlılığı gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz.