Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Global Teminat Sisteminden yararlanamayacagi(global teminat sisteminin 31.12.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldirilacagi) hk.TASARRUFLU YAZI (12.11.2012/16877)

small_gümrük logo.bmp


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 16877
Yayım Tarihi 12/11/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 12/11/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (12.11.2012/16877)
31 Aralık 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sisteme dahil firmaların ulusal transit işlemlerinde dahi Global Teminat Sisteminden yararlanamayacağı(global teminat sisteminin 31.12.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı) hk.

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ege Gümrük ve Ticaret  Bölge  Müdürlüğü

               

Sayı: B.21.4.BMD.0.15.01.120.04.(06)-3945-16877                                                  

Konu: Global Teminat Sistemi

 

22/10/2012

 

İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

 

 

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün, 18.10.2012 tarih ve 21437 sayılı yazılarında;

 

Bakanlığımız ile Uluslar arası Nakliyeciler Derneği (UND) arasında imzalanan 23/11/2000 tarihli Protokol ve Bakanlığımız ile İstanbul,Marmara,Ege,Akdeniz, ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (DTO) arasında imzalanan 29/03/2007 tarihli Protokol çerçevesinde Global Teminat Sistemi tesis edilmiştir ve söz konusu Sisteme dahil olan taşımacı firmalar anılan Oda ve Derneğin kefaleti ile Global Teminat Sisteminden faydalanabildiği,

 

Diğer taraftan, Ülkemizin Ortak Transit Sözleşmesi ve Eşya Ticaretinde İşlemlerin Basitleştirilmesi (Tek İdari Belge) Sözleşmesine taraf olma çalışmalarında son aşamaya gelinmiş bulunduğu,

 

Bu çerçevede,Ortak Transit Yönetmeliği 24/08/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Yönetmelik çerçevesinde ortak transit işlemlerinde kullanılan teminatlar ve basitleştirmeler de NCTS’e tanıtılmıştır.Buna göre, ulusal transit işlemlerinde bireyse teminat ve aynı zamanda bir basitleştirme olan kapsamlı teminat kullanıldığı,

 

Anılan Sözleşmelere taraf olacağımız tarihinden itibaren AB’ye ve ETFA ülkelerine gerçekleştirilen ortak transit taşımalarında uluslararası düzeyde geçerliliği olan teminatlar kullanılabilecek (kapsamlı teminat gibi)  ve ulusal düzeyde kullandığımız teminatlar (global teminat gibi) Ortak Transit Sözleşmesi hükümlerine göre taraf ülkelerce geçerli kabul edilmeyeceği,

 

Ayrıca, Bakanlık Makamından alınan 07/02/2012 tarihli ve 2012/11 sayılı Onay ve Global Teminat Sistemine 31 Temmuz 2012 tarihinde son verilerek mezkur Protokollerin fesh edilmesi uygun bulunmuştu.Ancak yine Bakanlık Makamından alınan 26/07/2012 tarihli ve 2012/68 sayılı Onay ile ulusal taşımalarımızın sekteye uğramaması açısından yukarıda belirtilen protokoller çerçevesinden uygulanan Global Teminat Sisteminin 31 Aralık 2012 tarihine kadar sistemden faydalanan firmalarda kullanılmaya devam edilmesi uygun bulunduğu,

 

Bu itibarla, 31 Aralık 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sisteme dahil firmaların ulusal transit işlemlerinde dahi Global Teminat Sistemi’nden yararlanamayacağı göz önünde bulundurularak,31.12.2012  tarihinden sonra global teminat kapsamında verilen teminatların iade işlemleri başlayacağından dolayı global teminat sistemi kapsamında açık  bulunan transit beyannamelerin takibinin ivedilikle yapılmaya başlanılması, teyit ve ibra işlemlerinin sonuçlandırılması ve ihtilaflı konular ile ilgili olarak mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması hususunda bağlantımız gümrük idarelerinin talimatlandırılması gerektiği,

 

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen protokoller kapsamında uygulanan global teminat sisteminin 31.12.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağına ilişkin gerek web sitemizin duyurular bölümüne gerekse ilgili dernek ve oda aracılığı ile gerekli bilgilendirme yönünde  gerekli tedbirlerin alınması uygun olacağı,

 

Belirtildiğinden, konu hakkında Derneğiniz/Odanız üyelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                              Kaptan KILIÇ

                                                                                              Bölge Müdür