Gümrük ve Ticaret Bakanligi:Gümrük Genel Tebligi (Tir Islemleri) (Seri No: 1)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (15.11.2012 T. 28468 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanligi:Gümrük Genel Tebligi (Tir Islemleri) (Seri No: 1)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (15.11.2012 T. 28468 R.G.)


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28468
Yayım Tarihi 15/11/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 15/11/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28468
Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.11.2012 T. 28468 R.G.)
Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nin 41 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “on beş gün” ibareleri “otuz gün” olarak değiştirilmiştir.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(15.11.2012 T. 28468 R.G.)

 

MADDE 1 – 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 5 inci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nin 41 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “on beş gün” ibareleri “otuz gün” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc