Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi) (Seri No: 2)nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (15.11.2012 T. 28468 R.G.)

small_gum-logo(102).jpg


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28468
Yayım Tarihi 15/11/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 15/11/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28468
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.11.2012 T. 28468 R.G.)
Antrepolarda bir gün içerisinde sonlandırılan TIR karnesinin Volet-2 yapraklarının antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine on beş gün içinde gönderilmesi hk.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)

(SERİ NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(15.11.2012 T. 28468 R.G.)

 

MADDE 1 – 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nin 21 inci maddesinin onikinci fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “on beş gün” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.