Gümrük ve Ticaret Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (09.11.2012/3375) AN1 kodu ile antrepolarin açilmasina iliskin basvuru dosyalari hk.

small_gum-logo(103).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 3375
Yayım Tarihi 09/11/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 09/11/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (09.11.2012/3375)
AN1 kodu ile antrepoların açılmasına ilişkin başvuru dosyaları hk.

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.21.0.THG.0.03.01.00-131.99 [11]3375

Konu:Tespit Raporları

 

09/11/2012

İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

 

Bilindiği üzere 05/05/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri antrepo açmak isteyen firmalarla tespit sözleşmesi yaparak AN1 kodu ile antrepoların açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit raporları düzenlemektedirler.

 

Bakanlığımıza intikal eden AN1 kodlu tespit raporlarında sıklıkla ,antrepo olarak açılıp işletilmek istenen mahale ilişkin olarak antrepoların taşıması gereken şartlara “ Gümrük Yönetmeliğinde yer alan şartları taşımaktadır.” İfadesi kullanılarak veya Gümrük Yönetmeliğinde yer alan hükümlerin tek tek yazılması suretiyle yer verildiği ,ancak söz konusu antrepoya ilişkin daha sonra düzenlenen denetim elemanı raporları veya gümrük müdürlüklerinden intikal eden yazılardan tespit raporunda bulunmasına rağmen anılan yönetmelik hükümlerini tam karşılayacak unsurların bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede Derneğinizce,üyelerinizin söz konusu tespit raporlarını düzenlerken gerekli özeni göstermeleri ve kullandıkları ifadelerin yerinde yapılmış tespitlere dayanması konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                            Ahmet METİN

                                                                                                            Bakan a.

                                                                                                            Daire Başkanı

 

 

DAĞITIM:

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği