Gümrük ve Ticaret Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (11.10.2012/20952)Pamuk Denetimleri ve Kontrol Belgesi hk.

small_gum-logo(105).jpg


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 20952
Yayım Tarihi 11/10/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 11/10/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (11.10.2012/20952)
Pamuk Denetimleri ve Kontrol Belgesi hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.21.0.GGM.0.12.01.00-116 S 25,27

Konu   :Pamuk Denetimleri ve Kontrol Belgesi

 

 

 

11.10.2012 / 20952

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)'ndan alınan 02.10.2012 tarihli ve 620001726 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Güngör ÖZTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

EKLER:

1 -Yazı örn. (DYS ortamında)

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 


 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.19.0.ÜGD.0.06.03-340.06

Konu   :Pamuk Denetimleri ve Kontrol Belgesi

 

 

02.10.2012 / 620001726

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

İlgi      :06.08.2012 tarih ve 54485 sayılı yazımız.

 

Pamukların Kontrolüne İlişkin 2012/25 sayılı Tebliğ ve Pamukların Standardizasyonuna İlişkin 2012/27 sayılı Tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte pamuk kontrol sistemi yeniden yapılandırılarak 2012-2013 pamuk sezonundan itibaren Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) kapsamına alınmıştır.

Yeni uygulanmaya başlanan söz konusu denetim sistemine ilişkin ilgide kayıtlı yazımız kapsamında 03.09.2012 tarihinde Bakanlığınız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yetkililerinin de katıldığı bir toplantı yapılarak konu hakkında ilgili taraflar bilgilendirilmiştir.

Bu çerçevede, TAREKS kapsamına alınan pamuk kontrolleri, eğitim ve belgelendirmeleri Bakanlığımızca yapılarak çırçır-prese fabrikalarında istihdam edilen Pamuk Sorumlu Denetçileri (PSD) tarafından yerine getirilecektir.

Bu itibarla, bahse konu toplantıda da özellikle belirtildiği gibi söz konusu yeni denetim sistemi kapsamında PSD'lerin beyanları doğrultusunda risk esaslı olarak yapılan kontroller çerçevesinde düzenlenen Dâhili Pamuk Kontrol belgelerinin başta kütlü pamuk destekleme ödemeleri olmak üzere diğer resmi işlemlerde referans olarak alınmaması gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Mehmet CÖMERT

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

DAĞITIM;

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (İç Ticaret Genel Müdürlüğü)

- İçişleri Bakanlığı (Genel Sekreterlik)