Gümrük ve Ticaret Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (05.11.2012/22149) TIR karnelerinde Kirgiz Kefil kurulusu hk.

small_gum-logo(106).jpg


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 22149
Yayım Tarihi 05/11/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 05/11/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (05.11.2012/22149)
TIR karnelerinde Kırgız Kefil kuruluşu hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :B.21.0.GGM.0.20.01.00-215.-724/

Konu   :Kırgız Kefil Kuruluşu

 

 

 

 

05.11.2012 / 22149

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir örneği ekli 23.10.2012 günlü 22353 sayılı yazıda özetle; 01.01.2012 tarihi öncesinde eski kefil kuruluş Kyrgyz AIA(KGZ/080) tarafından düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde ülkemiz gümrük idarelerine ibraz edilen TIR karnelerinin bir sorunla karşılaşmadan kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiş olup kabule engel başkaca bir hususun bulunmaması kaydıyla yazı doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Sefa EKİN

                                                                                                Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

                                              

 

                                    

 

Ek:1 yazı örn.

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

 

 

 

 

 

 

TOBB

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Sayı    :0441/FAKS

Konu   :Kırgız Kefil Kuruluşu

 

23.10.2012 / 22353

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

ANKARA

 

İlgi      :05.10.2012 tarih ve 20997 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımızda, Kırgız Cumhuriyeti yetkili makamlarınca TIR Karnesi dağıtım ve kefil kuruluş olma yetkisinin 01.10.2012 tarihinden itibaren başlamak üzere Kırgız Cumhuriyeti Uluslararası Karayolu Taşıma Şirketleri Birliği'ne - Association of the International Road Transport Operators of the Kyrgyz Republic (AIRTO) verildiği bildirilmiş ve 01.10.2012 tarihinden itibaren TIR Karnesi düzenlemeye başlayacak olan yeni Kırgız Kefil Kuruluşu tarafından düzenlenen TIR Karnelerinin kabulü için gerekli bilgilendirme ve düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir.

Kırgız firmalarından alınan bilgilerde, 01.10.2012 tarihinden önce firmaları adına düzenlenen TIR Karnelerinin ülkemiz gümrük idarelerinde işleme alınmadığı belirtilmektedir. Bu nedenle önceki kefil olan Kyrgyz AIA tarafından düzenlenen TIR Karnelerinin TIR Karnesi kapak sayfası I no.lu hanede belirtilen geçerlilik sürelerinin aşılmaması koşuluyla geçerli olduğunun Genel Müdürlüğümüze teyit edilmesi gerekliliği anlaşılmıştır.

Bilgilerinizi ve 01.10.2012 tarihi öncesinde Kyrgyz AIA tarafından düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde ülkemiz gümrüklerine ibraz edilen TIR Karnelerinin herhangi bir sorunla karşılaşmadan kabul edilmesi hususunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

 

 

Ali Emre YURDAKUL

Genel Sekreter Yrd.