Gümrük ve Ticaret Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (22.11.2012/10767) 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle Arnavutluk, Sirbistan ve Hirvatistan STAlarina yönelik olarak uygulanacak Euro hadleri

Gümrük ve Ticaret Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (22.11.2012/10767) 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle Arnavutluk, Sirbistan ve Hirvatistan STAlarina yönelik olarak uygulanacak Euro hadleri


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 10767
Yayım Tarihi 22/11/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 22/11/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (22.11.2012/10767)
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle Arnavutluk, Sırbistan ve Hırvatistan STAlarına yönelik olarak uygulanacak Euro hadleri

 

T.C.

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

Sayı       : B.21.ABD.0.02.0.02-163.01.99.S3/

Konu     : Euro cinsinden tutarlar

        

 

22.11.2012 / 10767

TÜM GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

 

 

İlgi: 30.12.2011 tarihli ve 4773 sayılı yazımız.

                                           

İlgide kayıtlı yazımız ile Serbest Ticaret Anlaşmalarımıza taraf ülkelerin 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle söz konusu yazımızda yer verilen hükümlerden yararlanabilecek sevkiyatlara yönelik olarak Euro hadlerine karşılık gelen ulusal para birimi tutarlarının yer aldığı tablonun bir örneği  iletilmiştir.

Söz konusu tablo bu kez, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle Arnavutluk, Sırbistan ve Hırvatistan STA'larına  yönelik olarak uygulanacak Euro hadlerine göre hazırlanmış olup, bir örneği ilişikte yer almaktadır.

Diğer ülkelerden bildirimler alındığında bilahare iletilecektir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

 

Sevil KARACA

Daire Başkanı

 

 

EK: 1 adet tablo örneği

 

 

 

DAĞITIM       : Tüm Bölge Müdürlüklerine

 

1 Ocak 2013 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK

EURO CİNSİNDEN TUTARLAR

Ülke

Para Birimi

Fatura Beyanı

(6000 euro)

Yolcu Beraberi Eşya

(1200 euro)

Küçük Paketler

(500 euro)

 

Arnavutluk

Lek

841 140

168 228

70 095

Hırvatistan

Kuna

45 000

9 000

3 700

Sırbistan

Dinar

690.180

138.036

57.515

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc