Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig Teblig (No:2007/5) de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (06.12.2011 t. 28134 s. R.G.)

small_ekonomi-bakaligi-logosu(2).jpg


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ (No:2007/5) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (06.12.2011 t. 28134 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5)’in ekinde yer alan EK-I Gözetim Uygulaması Kapsamına Alınan Eşya Listesi tablosunun G.T.P. 95.05 satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

95.05
Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil) Konfetiler 30.000
Diğerleri 15.000

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi “Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
10/1/2007 26399
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1 23/7/2008 26945
2 4/1/2011 27805
3 28/7/2011 28008

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5)’in ekinde yer alan EK-I Gözetim Uygulaması Kapsamına Alınan Eşya Listesi tablosunun G.T.P. 95.05 satırının yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

95.05 Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil) 30.000

  Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.