Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü- (Yabanci uyruklu kisilerin veri girisi yapabilmesi) GENELGE 2012/11

Gümrük ve Ticaret Bakanligi:  Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü- (Yabanci uyruklu kisilerin veri girisi yapabilmesi) GENELGE 2012/11


  • T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.21.0.RKG.0.06.00.00-010.06.02

Konu   : Yabancı uyruklu kişilerin veri girişi yapabilmesi

 

GENELGE

(2012/11)

Karayolu taşımacılığı yapan yabancı uyruklu gerçek kişilerin Ülkemizde acentesinin bulunması durumunda Ortak Transit Programı (NCTS) ve BİLGE sistemine veri girişleri bu acenteler tarafından yapılabilmektedir. Ülkemizde  acentesi bulunmayan yabancı uyruklu taşıyıcılara kendi adlarına Ortak Transit Programı (NCTS) ve BİLGE sisteminde beyanda bulunabilmelerini  sağlayan  teknik  düzenlemeler tamamlanmıştır.

Bu kapsamda 29/08/2006 tarihli ve 26274 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği hükümleri doğrultusunda vergi kimlik numarası veya 22/05/2010 tarihli ve 27588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Sıra No'lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümleri doğrultusunda yabancı kimlik numarası verilen yabancıların, söz konusu kimlik numaralarını gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde, başvurdukları gümrük idaresince Ortak Transit Programı (NCTS) ve BİLGE sistemlerinde kendi adlarına beyanda bulunabilme yetkisi verilebilecektir.

Söz konusu yetki tüm gümrük idarelerinde kullanılabilecek olup, yetkinin geçerlilik süresi yapılacak işlemin niteliği dikkate alınarak gümrük idaresi tarafından belirlenecektir.

Diğer taraftan, TIR işlemleriyle ilgili olarak 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı (5. mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nde öngörülen hükümlere göre işlem yapılmaya devam edilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                            Ziya ALTUNYALDIZ

                                                                                                                          Bakan a.

                                                                                                                                   Müsteşar

DAĞITIM:

Merkez ve taşra teşkilatına

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc