Gümrük ve Ticaret Bakanligi: NCTS Uluslararasi Uygulamasi TASARRUFLU YAZI (28.11.2012/6840)

small_gum-logo(110).jpg


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 6840
Yayım Tarihi 28/11/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 28/11/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (28.11.2012/6840)
NCTS Uluslararası Uygulaması

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.21.0.RKG.0.06.00.120.99.01

Konu   :NCTS Uluslararası Uygulaması

 

28.11.2012 / 6840

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme 05.10.2012 tarihli ve 28431 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmış ve AB Komisyonu tarafından anılan Sözleşmeye katılımımız için 1 Aralık 2012 tarihi belirlenmiştir.

01.12.2012 tarihinden itibaren mevcut durumda ulusal olarak uygulanan NCTS uygulaması uluslararası transit işlemlerinde de kullanılacak olup transit ve varış gümrük idareleri tarafından yapılan işlemlerde değişiklikler olacaktır.

Bu kapsamda;

- Türkiye Gümrük Bölgesinde başlayıp yine Türkiye Gümrük Bölgesinde tamamlanacak ulusal transit işlemleri için rejim kodu "TR" olarak beyan edilecektir. TR rejim kodlu ulusal transit işlemleri için hareket ve varış gümrük idarelerinde yapılacak işlemler mevcut durumdaki haliyle devam edecektir.

- Türkiye Gümrük Bölgesinde yer alan bir gümrük idaresinde başlayıp Ortak Transit Sözleşmesine taraf AB ülkeleri ve diğer ülkelere (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein) yapılacak uluslararası transit işlemleri için rejim kodu "T1" olarak beyan edilecektir.  Bu sevkiyatlar için AB ve diğer akit ülkelere açılan kara sınır kapılarımız; Kapıkule TIR, İpsala, Dereköy, Hamzabeyli Gümrük Müdürlüklerinde NCTS uygulaması üzerinden transit ve varış gümrük idaresi olarak herhangi bir işlemi yapılmayacaktır. Transit beyannamesi kapsamı araca ilişkin muhafaza ve UBAK işlemleri Kara Kapıları Takip ve Taşıt 2 programları kullanılmak suretiyle yapılmaya devam edilecektir.

- Türkiye Gümrük Bölgesinde yer alan bir gümrük idaresinde başlayan T1 rejimi kapsamında Ortak Transit Sözleşmesine taraf AB ülkeleri ve diğer akit ülkelere yapılacak uluslararası transit işlemlerinde iç gümrükler ve havalimanı gümrüklerinde NCTS uygulaması üzerinden transit ve varış gümrük idaresi olarak herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

- Ortak Transit Sözleşmesine taraf AB ve diğer akit ülkelerde başlayıp Türkiye Gümrük Bölgesinde yer alan bir gümrük idaresinde tamamlanacak olan T1 rejim kodlu transit taşımalarında ise ülkeye giriş yapılan gümrük idaresi olan kara ve liman gümrük idarelerince muhafaza ve UBAK işlemleri Kara Kapıları Takip ve Taşıt 2 programları kullanılmak suretiyle yapılmaya devam edilecek, NCTS üzerinden sadece transit gümrük idaresi işlemleri yapılacaktır.

Bu itibarla 01.12.2012 tarihinden itibaren geçerli olacak NCTS uygulamasına ilişkin yukarıda bahsi geçen değişikliler ile ilgili olarak bağlantınız gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Rasim KUTLU

Bakan a.

Genel Müdür Yrd

EK: Uygulama örnekleri

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

EK: Uygulama Örnekleri:

 

1) Karayoluyla Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen bir araç için giriş noktası olan Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü transit idaresi olacaktır. Bu durumda Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğünde muhafaza ve UBAK işlemleri Kara Kapıları Takip ve Taşıt 2 programları kullanılmak suretiyle yapılmaya devam edilecek, NCTS üzerinden transit gümrük idaresi işlemleri yapılacaktır.

2) Karayoluyla Türkiye'den Bulgaristan'a yapılacak taşımada ise Bulgaristan'a giriş noktası olan Kaptan Andreevo transit idaresi olacaktır. Çıkış noktası olan Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü’nde ise ortak transit rejimi kapsamında herhangi bir işlem yapılmayacak, sadece çıkış işlemleri yapılacak, yani muhafaza ve UBAK işlemleri Kara Kapıları Takip ve Taşıt 2 programları kullanılmak suretiyle yapılmaya devam edilecektir.

3) İtalya'dan İzmir Çeşme limanı üzerinden denizyoluyla Ankara TIR Gümrük Müdürlüğüne yapılacak taşımada İzmir Çeşme limanı transit idaresi; benzer şekilde, Ankara TIR Gümrük Müdürlününden İzmir Çeşme limanı üzerinden denizyoluyla İtalya'ya yapılacak taşımada ise İzmir Çeşme limanı transit idaresi olacaktır. Bu durumda İzmir Çeşme Limanında NCTS üzerinden transit gümrük idaresi işlemleri yapılacak, gerekmesi halinde muhafaza ve UBAK işlemleri Kara Kapıları Takip ve Taşıt 2 programları  kullanılmak suretiyle yapılmaya devam edilecektir.

4) Kara sınır kapılarında, gümrüklemenin bir iç gümrükte gerçekleştirilmesi gerektiğinden, giriş idaresinin, varış idaresi olması mümkün değildir.

5) Denizyolu taşımalarını anlatan 3 no.lu örnek durumunda, liman idarelerinde gümrükleme yapılabildiğinden, gümrüklemenin limanda yapılması halinde artık bu limanlar hareket/varış idaresi olabilecektir. Bu durumda liman idarelerinin transit idaresi olarak hareket etmesi söz konusu olmayacaktır. Bir başka deyişle, bir idarenin aynı beyanname kapsamında hem transit idaresi hem de hareket/varış idaresi olması mümkün değildir.