Gümrük ve Ticaret Bakanligi: NCTS sorunlar/Teminatta Tahhüt TASARRUFLU YAZI (19.11.2012/24137)

small_gum-logo(111).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 24137
Yayım Tarihi 19/11/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 19/11/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (19.11.2012/24137)
NCTS sorunlar/Teminatta Tahhüt

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 02-05

Konu   :NCTS sorunlar/Teminatta Tahhüt

 

 

19.11.2012 / 24137

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Son zamanlarda Bakanlığımıza intikal eden yazılardan, Gümrük İdarelerimizce kapsamlı teminat sahibi firmalardan NCTS kapsamı transit işlemlerinde taahhüt istendiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, transit rejimi ile ilgili işlemler hakkındaki 2012/4 Sayılı Genelge'nin 4.maddesinin 2.fıkrasında; transit beyanında asıl sorumlu ve taşıyıcının farklı kişiler olması ve taşıyıcının toplu teminatının bulunması halinde söz konusu teminatın asıl sorumlu tarafından kullanılabilmesi için hareket gümrük idaresine "… sayılı transit beyannamesi muhteviyatı eşya taşımasının sorumluluğum(uz) altında yapıldığını ve söz konusu taşıma nedeniyle her ne sebeple olursa olsun ortaya çıkabilecek her türlü kamu alacağının tarafım(ız)ca ödeneceğini taahhüt ederim/ederiz.” ifadesini içeren bir taahhütname verileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, söz konusu taahhütün alınması ancak taşıyıcının toplu teminatının asıl sorumlu tarafından kullanılması koşuluna bağlanmıştır.

Bununla birlikte, 24.08.2011 tarihli, 28035 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ortak Transit Yönetmeliği'nde düzenlenen kapsamlı teminat ile anılan Genelge'de düzenlenen toplu teminat birbirinden farklı düzenlemeler olup, kapsamlı teminat kullanan asıl sorumlulardan Genelge hükmü çerçevesinde taahhütname istenilmesi gibi bir uygulama mevcut bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve yukarıda belirtilen hususlar hakkında bağlantınız Gümrük İdarelerinin ivedilikle bilgilendirilmesini rica ederim.

 

Sefa EKİN

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.

 

 

 

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müd.