Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Dogrudan/Dolayli Temsilcilerin Bilgi Erisim Protokolü hk. TASARRUFLU YAZI (25.11.2012/2445)

small_gum-logo(114).jpg


 
Kaynak Gümrük Müsteşarlığı Sayı 2445
Yayım Tarihi 25/11/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 25/11/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (25.11.2012/2445)
Bilgi Erişim Protokolü hk.

 

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Bilgi İşlem  Dairesi Başkanlığı

 

Sayı: B0.1.GÜM.0.04.00.00./030.03-2445

konu:Bilgi Erişim Protokolü

 

28 /11/2012

                                                                      

                        ……..………Gümrük Müşavirleri Derneğine

 

İlgi:

 

Malumları olduğu üzere, Bakanlığımız ile Derneğiniz arasında yapılan protokol gereği, Doğrudan/Dolaylı Temsilcilerin Türkiye genelinde Merkezi BİLGE sisteminin kullanıldığı gümrük idarelerinde kendi temsil hakları çerçevesinde düzenledikleri Gümrük Beyannamelerinin işlem sürecini izlemek, dış ticaret işlemlerini etkin ve hızlı bir şekilde yürütmek amacıyla,GÜVAS üzerinde çalışan programlarımız bulunmaktadır.Bilge programının merkezileştirilmesi ile kullanılan eski BİLGE kullanıcı kodlarının T.C Kimlik Numarası ile değiştirilmesini müteakip,Doğrudan/Dolaylı Temsilcilerin GÜVAS sistemine giriş için kullandıkları kullanıcı kodlarının yerine de T.C Kimlik Numarasının kullanılması için çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışma ile sisteme ilk kez kayıt yaptıracak olan temsilcilere üye olurken T.C Kimlik numarası ile kayıt açılıp ilgili kullanıcı hesabına kontör yüklemesi yapılacak, eski kullanıcılar ise mevcut kontörlerini bitirdikten sonra T.C Kimlik Numaraları ile giriş yapabileceklerdir.T.C Kimlik Numarası ile kayıt ve kontör yükleme programını kullanması öngörülen Derneğimiz personeline ait kimlik bilgilerinin Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesine bildirilmesi hususunda.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                               Volkan  KAPLAN

                                                                                                       Bakan a.

                                                                                     Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

 

 

 

DAĞITIM:

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

            İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği