Bakanlar Kurulu: 2012/3947 Türk Parasi Kiymetini Koruma Hakkinda 32 Sayili Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar (13.12.2012 T. 28496 R.G.)

small_rg(48).jpg


 
Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 2012/3947
Yayım Tarihi 13/12/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 13/12/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28496

2012/3947 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (13.12.2012 T. 28496 R.G.)


 

 

2012/3947   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

(13.12.2012 T. 28496 R.G.)

 

          Karar Sayısı : 2012/3947

        Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 6/11/2012 tarihli ve 17608 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1 – 7/8/1989 tarihlive 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“g) Ticari veya mesleki amaç taşıyan finansal kiralamaya ilişkin bedeller döviz üzerinden ya da dövize endeksliolarak belirlenebilir.”

 

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/8/1989

20249

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/2/1990

20444

20/6/1991

20907

21/3/1993

21531

21/12/1994

22148

10/6/1997

23015

31/12/1998

23570 (Mükerrer)

19/8/1999

23791

28/8/2001

24507

2/7/2003

25156

27/8/2004

25566

31/12/2004

25687

28/3/2006

26122

30/12/2006

26392

8/2/2008

26781

10/3/2009

27165

16/6/2009

27260

17/11/2011

28115

6/5/2012

28244