Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Korunma Önlemlerine Iliskin Teblig (No: 2012/16) (21.12.2012 T. 28504 R.G.) 52.05 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan “pamuk ipligi (dikis ipligi hariç) (agirlik itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satilacak hale getirilmemis olanlar)” ithalatinda uygulanmakta olan korunma önleminin yürürlükten kaldirilmasina yönelik Bakanlar Kuruluna ÖNERIDE bulunulmasi hk.

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Korunma Önlemlerine Iliskin Teblig (No: 2012/16) (21.12.2012 T. 28504 R.G.) 52.05 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan “pamuk ipligi (dikis ipligi hariç) (agirlik itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satilacak hale getirilmemis olanlar)” ithalatinda uygulanmakta olan korunma önleminin yürürlükten kaldirilmasina yönelik Bakanlar Kuruluna ÖNERIDE bulunulmasi hk.


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28504
Yayım Tarihi 21/12/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 21/12/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28504

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/16) (21.12.2012 T. 28504 R.G.)


52.05 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan “pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar)” ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin yürürlükten kaldırılmasına yönelik Bakanlar Kuruluna ÖNERİDE bulunulması hk.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/16)

(21.12.2012 T.  28504 R.G.)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/2721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince pamuk ipliği ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemine ilişkin olarak 29/5/2004 tarihli ve 25476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/7305 sayılı İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda alınan kararı içermektedir.

 

Karar

MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 52.05 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan “pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar)” ithalatında 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/2721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince uygulanmakta olan korunma önleminin yürürlükten kaldırılmasına yönelik bir kararın istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

 

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc