Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (2008/33)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (No: 2012/28) (25.12.2012 T. 28508 R.G) Çin ve Vietnam menseli Polietilen ve polipropilenden mamul serit veya benzerlerinden dokunmus mensucat için uygulanmakta olan Damping vergisinin GTIP olarak genisletilmesi hk.

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (2008/33)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (No: 2012/28) (25.12.2012 T. 28508 R.G) Çin ve Vietnam menseli Polietilen ve polipropilenden mamul serit veya benzerlerinden dokunmus mensucat için uygulanmakta olan Damping vergisinin GTIP olarak genisletilmesi hk.

KaynakEkonomi BakanlığıSayı2012/28
Yayım Tarihi25/12/2012Yürürlüğe Giriş Tarihi25/12/2012
ÖzetResmi Gazete Sayısı28508

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/28) (25.12.2012 T. 28508 R.G)
Çin ve Vietnam menşeli Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat için uygulanmakta olan Damping vergisinin GTİP olarak genişletilmesi hk.


 


Ekonomi Bakanlığından:


İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN


TEBLİĞ (2008/33)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/28)


(25.12.2012 T.  28508 R.G.)


        MADDE 1 – 15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’in 25 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.


 


GTİP


Eşyanın Tanımı


Menşe Ülke


Dampinge Karşı Önlem

3921.90.60.00.11
3921.90.60.00.13
3926.90.92.00.00
3926.90.97.90.19
5407.20.11.90.00
5407.20.19.90.00
5903.90.91.90.00
6306.12.00.00.00

Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat


Çin Halk Cumhuriyeti


 


1,06 ABD Doları/Kg


Vietnam


1,16 ABD Doları/Kg


 


 


        MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


        MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc