Dogu Marmara Bölge Müdürlügü Emri: TASARRUFLU YAZI (2012/23) (21.12.2012)Beyannamelerin onay sirasina göre islem görmesi hk.

small_gum-logo(119).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2012/23
Yayım Tarihi 21/12/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 21/12/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (Doğu Marmara Bölge Müdürlüğü Emri 2012/23) (21.12.2012)
Beyannamelerin onay sırasına göre işlem görmesi hk.

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Genel Müdürlüğü

      

 Dosya No: B.21.4.BMD.0.10.01.00-100-2010                                  

 Konu:Bölge Müdürlük Emri.

 

21/12/2012

BÖLGE MÜDÜRLÜK EMRİ

(2012/23)

 

 

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği’nin 180 inci maddesinin birinci fıkrasında, beyanın kontrol türünün ve kontrolle görevli memurun bilgisayar sistemi tarafından risk kriterlerine göre belirleneceği, üçüncü fıkrasında ise yapılacak kontrollerin beyannamelerin tescil sırasına göre gerçekleştirileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bundan böyle;

 

1)SARI hatta işlem gören tüm beyannamelerin ilgili muayene memuru tarafından ONAY sırasına göre beyannameler sistemden açılacak ve işlemleri sonuçlandıktan sonra bir sonraki beyannameye geçilecektir

 

2)Geçerli bir sebep olmaksızın hiçbir suretle ONAY sırası atlanmayacak, zorunlu hallerde ise atlanılan beyanname için sistemde gerekçe belirtilecektir.

 

3)Onaylanan beyannameler işlemleri bitinceye dek hiç bir suretle mükellefine verilmeyecektir.Beyanname ve eklerinin onaylandığı şekliyle ilgili muayene memuruna teslim edilmesinden ilgili onay memuru sorumlu olacaktır.

 

4) Muayene memuru tarafından verilecek müzekkereler(tüm hatlar için) beyannamenin arka sayfasına değil, sisteme yazılacak ve tüm işlemler sistem üzerinden yürütülecektir.

 

Söz konusu hususlara azami riayet edilmesi, aksi durumların tespitinde sorumlu personel hakkında disiplin işleminin yapılacağının bilinmesi ve bu emrin ilgili tüm personele tebliğ hususunda,

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                         

 

 Faruk TÖREMİŞ

Bölge Müdürü