Tütün Mamulleri ve Alkollü Içkiler Piyasasi Düzenl: Alkollü Içki Üretiminde Kullanilacak Ambalaj Materyali ile Ilgili Tütün ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurulu Kararinda Degisiklik Yapilmasina Dair Tütün ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 7137 Sayili Karari (27.12.2012 T. 28510 R.G.)

Tütün Mamulleri ve Alkollü Içkiler Piyasasi Düzenl: Alkollü Içki Üretiminde Kullanilacak Ambalaj Materyali ile Ilgili Tütün ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurulu Kararinda Degisiklik Yapilmasina Dair Tütün ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 7137 Sayili Karari (27.12.2012 T. 28510 R.G.)


Kaynak Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenl Sayı 7137 Yayım Tarihi 27/12/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 27/12/2012 Özet Resmi Gazete Sayısı 28510

Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 7137 Sayılı Kararı (27.12.2012 T. 28510 R.G.)


 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİMİNDE KULLANILACAK AMBALAJ MATERYALİ

İLE İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME

KURULU KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KURUL KARARI

(27.12.2012 T.  28510 R.G.)

        Karar No  : 7137

        Karar Tarihi    : 19/12/2012

         Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

         A- 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1/2012 tarihli ve 6683 sayılı Kurul Kararının A maddesinin 2 nci fıkrasının “Alkollü içkiler; bira hariç cam malzemeden yapılmış ambalaj ile iç piyasaya arz edilir.” hükmünde yer alan “bira” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl’lik alkollü içkiler” ibaresinin eklenmesini,

         B- Aynı Kurul Kararının A maddesinin 3 üncü fıkrasının “Cam haricinde ambalaj ile üretilen alkollü içkilerin (bira hariç) 1/7/2012 tarihinden itibaren üretimi yapılamaz,” hükmünde yer alan “(bira hariç)” ibaresinin; “(bira ve Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl’lik alkollü içkiler hariç)” şeklinde değiştirilmesini,

         C- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

         Karar altına almıştır.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc