Bakanlar Kurulu : 2012/4110 Pamuk Ipligi Ithalatinda Korunma Önlemi Uygulanmasina Iliskin Kararin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Karar (29.12.2012 T. 28512 R.G.)

small_rg(50).jpg


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 4110
Yayım Tarihi 29/12/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 31/12/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28512
2012/4110 Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (29.12.2012 T. 28512 R.G.)
Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasının 31.12.2012 tarihinde yürürlükten kaldırılması hk.

 

2012/4110   PAMUK İPLİĞİ İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR

(29.12.2012 T. 28512 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2012/4110

 

        Ekli “Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/12/2012 tarihli ve 83819 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 12/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                     

 

PAMUK İPLİĞİ İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA

İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 23/1/2012 tarihli ve 2012/2721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Karar 31/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.