Bakanlar Kurulu: Ikili Anlasmalar Çerçevesinde Bazi Tarim ve Islenmis Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Kararlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar (2012/4106)(31.12.2012 T. 28514 R.G.)

Bakanlar Kurulu: Ikili Anlasmalar Çerçevesinde Bazi Tarim ve Islenmis Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Kararlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar (2012/4106)(31.12.2012 T. 28514 R.G.)


 
Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 4106
Yayım Tarihi 31/12/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 31/12/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28514
İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2012/4106)(31.12.2012 T. 28514 R.G.)


 

2012/4106    İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZITARIM VE İŞLENMİŞTARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANIUYGULANMASINA İLİŞKİN KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

(31.12.2012 T.  28514 R.G.)

Karar Sayısı : 2012/4106

        Ekli "İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 86798 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                     

 

 

İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1 – 19/9/2000 tarihli ve 2000/1336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesinde yer alan tablodaki maddelerden bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

1211.90 (1211.90.85.00.13, 1211.90.85.00.24, 1211.90.85.00.25, 1211.90.85.00.26, 1211.90.85.00.27 hariç)

Diğerleri

1211.90 (1211.90.86.00.13, 1211.90.86.00.24, 1211.90.86.00.25, 1211.90.86.00.26, 1211.90.86.00.27 hariç)

Diğerleri

 

MADDE 2 – 30/6/2003 tarihli ve 2003/5869 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesinde yer alan tablodaki maddelerden “19.05” gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) maddenin ismi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

19.05

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdıve benzeri ürünler

19.05

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler

 

MADDE 3 – 19/12/2005 tarihli ve 2005/9824 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesinde yer alan tablodaki maddelerden “0909.21.00.00.00” gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) maddenin ismi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

0909.21.00.00.00

Ezilmemiş, öğütülmemiş

0909.21.00.00.00

Ezilmemiş ve öğütülmemiş

 

MADDE 4- 26/2/2007 tarihli ve 2007/11732 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 3 üncü maddesinde yer alan tablodaki maddelerden “19.05” ve “20.08” gümrük tarife istatistik pozisyonlarına (G.T.İ.P.) ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı

Uygulanacak

Gümrük Vergisi (%)

Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net)

19.05

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler

1.000 Ton

0

ii

20.08

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)

500 Ton

iii

ii

 

MADDE 5 – 13/8/2007 tarihli ve 2007/12555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 3 üncü maddesinde yer alan tablodaki maddelerden “1901.20” gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) maddenin ismi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

1901.20

19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçi mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar

1901.20

19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçilik mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar

 

MADDE 6 – 2/5/2008 tarihli ve 2008/13643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablodaki maddelerden bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

12.11 (1211.40.00.00.00, 1211.90.85.00.13 hariç)

Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın)

12.11 (1211.40.00.00.00, 1211.90.86.00.13 hariç)

Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın)

 

MADDE 7 – 18/8/2010 tarihli ve 2010/814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablodaki maddelerin bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

0702.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

0702.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

0811.20

Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier, siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü

0811.20

Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier(bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü

0909.61.00.00.00

Ezilmemiş, öğütülmemiş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyveleri]

0909.61.00.00.00

Ezilmemiş ve öğütülmemiş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyveleri]

1211.90 (1211.90.30.00.00, 1211.90.85.00.13 hariç)

Diğerleri

1211.90 (1211.90.30.00.00, 1211.90.86.00.13 hariç)

Diğerleri

19.05

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler

19.05

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler

 

MADDE 8 – 11/10/2010 tarihli ve 2010/1062 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablodaki maddelerden “19.05” gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) maddenin ismi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

19.05

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdıve benzeri ürünler

19.05

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler

 

MADDE 9 – 14/2/2011 tarihli ve 2011/1415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablodaki maddelerin bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

1211.90.85.00.18

Meyan kökü

1211.90.86.00.18

Meyan kökü

19.05

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler

19.05

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler

 

MADDE 10 –14/2/2011 tarihli ve 2011/1416 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablodaki maddelerin bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

0306.21

Böcek ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306.21

Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0811.20

Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier, siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü

0811.20

Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier(bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü

2009.81

 

Yaban Mersini (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

2009.81

 

Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

 

MADDE 11 – Bu Karar 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 12 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 


 

19/9/2000 tarihli ve 2000/1336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

28/10/2000

24214

19/9/2000 Tarihli ve 2000/1336 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

30/12/2001

24626 (Mükerrer)

1/3/2008

26803

27/7/2010

27654

15/1/2012

28174

 

 

30/6/2003 tarihli ve 2003/5869 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

3/8/2003

25188

30/6/2003 Tarihli ve 2003/5869Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1/3/2008

26803

27/7/2010

27654

9/9/2011

28049

15/1/2012

28174

 

 

19/12/2005 tarihli ve 2005/9824 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

29/12/2005

26038

19/12/2005 Tarihli ve 2005/9824 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1/3/2008

26803

27/7/2010

27654

15/1/2012

28174

 

 

26/2/2007 Tarihli ve 2007/11732 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

2/3/2007

26450

26/2/2007 Tarihli ve 2007/11732 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1/3/2008

26803

27/7/2010

27654

15/1/2012

28174

 

 

13/8/2007 tarihli ve 2007/12555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

29/8/2007

26628

13/8/2007 Tarihli ve 2007/12555 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1/3/2008

26803

27/7/2010

27654

15/1/2012

28174

 

 

 

2/5/2008 Tarihli ve 2008/13643 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

27/5/2008

26888

2/5/2008 Tarihli ve 2008/13643 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

27/7/2010

27654

15/1/2012

28174

 

 

 

18/8/2010 Tarihli ve 2010/814 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

2/9/2010

27690

18/8/2010 Tarihli ve 2010/814 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

15/1/2012

28174

 

 

 

11/10/2010 Tarihli ve 2010/1062 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

14/11/2010

27759

11/10/2010 Tarihli ve 2010/1062 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

15/1/2012

28174

 

 

 

14/2/2011 Tarihli ve 2011/1415 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

1/3/2011

27870

14/2/2011 Tarihli ve 2011/1415 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

20/8/2011

28031

15/1/2012

28174

 

 

14/2/2011 Tarihli ve 2011/1416 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

1/3/2011

27870

14/2/2011 Tarihli ve 2011/1416 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

15/1/2012

28174

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc