BAKANLAR KURULU: .2012/4107 Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar (31.12.2012 T. 28514 R.G.)Ithalat Rejimi Kararinin ekinde yer alan listelerekli I, II, III, IV, V ve VI sayili listeler ile (EK: 1), (EK: 2), (EK: 3), (EK: 4), (EK: 5) ve (EK: 6) ilave edilmistir. ** 2013 VERGI ORANLARI **

small_rg(59).jpg


31 Aralık 2012  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28514 (3. Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

           İthalat Rejimi Kararına Ek Karar>>>

  Karar Sayısı : 2012/4107

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 86799 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve ekler, değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara, ekli I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (EK: 1), (EK: 2), (EK: 3), (EK: 4), (EK: 5) ve (EK: 6) ilave edilmiştir.

12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın uygulanmasına devam edilir.

MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar>>>>>>