Gümrük beyannamelerinin tescilinde, Gümrük Idaresi tarafindan uygunluk yazisi aranan yüksek yogunluklu tatlandiricilar arasina Neotam, steviol glikozitler de eklendi 03.01.2013

small_tatlandirici.jpg


Gümrük beyannamelerinin tescilinde, Gümrük İdaresi tarafından uygunluk yazısı aranan yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar arasına Neotam, steviol glikozitler de eklendi.

 Gümrük beyannamelerinin tescilinde, Gümrük İdaresi tarafından uygunluk yazısı aranan yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar arasına Neotam, steviol glikozitler de eklendi.

Ekonomi Bakanlığı'nın Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/4) 31 Aralık 2012 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2013 itibarıyla yürürlüğe giren tebliğe göre neotam ve steviol glikozitlerin de aralarında bulunduğu yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Şeker Kurumu'nun uygunluk yazısı aranacak. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek.

İthalinde uygunluk yazısı aranacak söz konusu tatlandırıcılar şöyle:

"Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester), neotam, sakkarin, sodyum sakkarin (çözünür sakkarin), sakkarinin diğer tuzları, sodyum siklamad, kalsiyum siklamad siklamik asit, sukraloz, asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu), aspartam asesülfam tuzu, neohesperidin dihidrokalkon (NHDC), steviol glikozitler, thaumatine, yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları."
Bu Tebliğ, 20 Aralık 1995 tarihli İthalat Rejimi Kararı ve 31 Aralık 1995 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın uygulanmasını engellemeyecek.

kaynak: ANKARA (ANKA) -