Gümrük ve Ticaret Bakani Hayati Yazici'dan yeni Yil Mesaji - 03.01.2013

small_hayati_yazici(1).jpg


 Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, “2012 yılı, gümrüklerde ve iç ticarette büyük bir yenilenmenin ve değişimin hızla devam ettiği bir yıl olmuştur. 2013 yılı ise, bu çalışmaların uygulamaya dönüştüğü ve sonuçlarının görülmeye başlandığı bir yıl olacaktır” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında bakanlığın 2012 yılındaki faaliyetlerini özetleyen ve 2013 hedeflerini anlatan Bakan Yazıcı, bakanlık olarak hedeflerinin Türkiye’nin, ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Türkiye’deki 3 milyonu aşkın ticari işletmenin 1 trilyon doların üzerinde mal ve hizmet ürettiğini, 400 milyar dolara yaklaşan dış ticaretin gümrük kapılarından geçtiğini, 75 milyon tüketicinin bu mal ve hizmetlerden yararlandığını, sınırlardan her yıl milyonlarca insanın ve aracın giriş-çıkış yaptığını belirten Bakan Yazıcı, “Bu çerçevede 1 Ocak 2012’de gümrük işlemlerinde ‘Yeni Özet Beyan’ uygulamasına, 1 Aralık’ta ise ‘Ortak Transit’ uygulamasına başladık. Ocak 2013’te ise ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü’ ve ‘Yerinde Gümrükleme’ uygulamalarını öncelikli olarak ihracat işlemleri için başlatıyoruz. İthalatta yerinde gümrükleme uygulamasını da 1 yıl içinde başlatmayı planlıyoruz” dedi.

“Gümrük kapılarımızı; artan dış ticaret hacmine cevap verebilecek biçimde, teknolojinin tüm imkanlarını da kullanarak her bakımdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmak üzere yeniliyoruz” diyen Bakan Yazıcı, şöyle devam etti:

“2012’de ticaret hayatımızla ilgili birçok yasal düzenleme yürürlüğe girmiştir: 1 Ocak 2012 tarihinde, kamuoyunda Hal Kanunu olarak bilinen 5957 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş ve yıllık 74 milyar TL işlem değeri bulunan sebze ve meyve ticaretinin hukuki alt yapısı tamamlanmıştır. Bu kanun ile sebze ve meyve ticaretinde tespit ettiğimiz israf ve kayıt dışılığa çare olacak düzenlemeler getirilmiştir. Rekabetçi ve dinamik bir anlayışla şirketlerimizin, özellikle teknolojik gelişmelere uyum sağlaması, dünya ile bütünleşmesi, uluslararası rekabet gücünün artırılması gibi hususlarda önemli yenilikler getiren Yeni Türk Ticaret Kanunu Temmuz 2012’de yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun, son 55 yılın alışkanlıklarından doğan hantallığı ortadan kaldıran; ticareti, ticari kurumları ve aktörlerini yeniden şekillendiren bir düzenlemedir. Firmalarımıza, iç ve dış piyasalarda rekabet gücü kazandıracak birçok açılımı beraberinde getirmektedir. Merkezi Sicil Kayıt sistemi (MERSİS), ülkemiz için hayati öneme sahip bir elektronik veri tabanıdır. Mersin ve Sakarya illerinin merkez ve ilçeleri ile İzmir, Denizli, Samsun, Kayseri, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Trabzon, Hatay ve Antalya illeri merkez Ticaret Sicil Müdürlüklerinin çalışma alanları MERSİS uygulaması kapsamına alınmıştır. Sistemin, 2013 yılının Nisan ayı sonuna kadar ülke genelinde kullanılır hale gelmesini hedefliyoruz.”

“POLİTİKAMIZ, GÜVENSİZ ÜRÜNE KARŞI SIFIR TOLERANS”

Bu yıl kooperatifçilik alanında Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attıklarını ifade eden Bakan Yazıcı, “Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve 17 Ekim’de Sayın Başbakanımız tarafından kamuoyuna sunulan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Eylem Planı, devletin resmi bir belgesi haline gelmiştir. Bundan böyle kooperatiflerimiz daha güçlü ve güvenilir ticari aktörler olarak ülkemizin ekonomisine daha fazla katma değer üreteceklerdir” dedi.

“Bakanlık olarak ürün güvenliği konusundaki politikamız ‘Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans’tır” diyen Yazıcı, bu bağlamda piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini etkin bir şekilde yürüttüklerini kaydetti.

“2012 GÜMRÜKLER VE TİCARETİN YENİLENDİĞİ YIL OLDU”

Bakan Yazıcı, mesajında kaçakçılıkla mücadele konusuna da değindi. Bu alanda alınabilecek her türlü tedbiri aldıklarının altını çizen Yazıcı, kaçakçılıkla ilgili olarak şunları kaydetti:

“2012’de Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizi daha etkin hale getirmek, uygulamadaki tereddütleri ve sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili tüm Bakanlıkların ve kuruluşların ortak çalışması ile bir Kanun Tasarısı Taslağı hazırladık. Bu taslak; kaçakçılıkla mücadelede çok daha etkin tedbirler almamızı, daha sağlam ve hızlı adımlar atmamızı sağlamaya yöneliktir.

Bunların hepsini birden değerlendirince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi bakımından anahtar bakanlıklardan biri olduğu çok rahat biçimde görülmektedir.

2012 yılı, gümrüklerde ve iç ticarette büyük bir yenilenmenin ve değişimin hızla devam ettiği bir yıl olmuştur. 2013 yılı ise, bu çalışmaların uygulamaya dönüştüğü ve sonuçlarının görülmeye başlandığı bir yıl olacaktır.

2012’yi hüzünleri ve sevinçleriyle geride bırakırken, 2013’ün bu yıldan daha güzel bir yıl olmasını; 365 gün boyunca mutluluk, sağlık ve afiyetin egemen olduğu bir sene olmasını samimiyetle arzu ediyor, yeni yılın tüm ülkemizde ve tüm dünyada sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, kardeşlik, huzur ve refah içerisinde geçmesini diliyorum.”