Ekonomi Bakanligi: Ihracat Sayilan Satis ve Teslimler Hakkinda Teblig (Ihracat: 2005/2)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Ihracat: 2013/2) (07.01.2013 T. 28521 R.G.)

Ekonomi Bakanligi: Ihracat Sayilan Satis ve Teslimler Hakkinda Teblig (Ihracat: 2005/2)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Ihracat: 2013/2) (07.01.2013 T. 28521 R.G.)


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2013/2
Yayım Tarihi 07/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 07/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28521
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/2) (07.01.2013 T. 28521 R.G.)
Tebliğe "İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir." hükmü eklenmiştir.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ

(İHRACAT: 2005/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2013/2)

(07.01.2013 T. 28521 R.G.)

 

MADDE 1 – 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’in 9 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

 

“İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir.”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc