Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2010/1)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (12.01.2013 T. 28526 R.G.)

small_ekonomi-logo(69).jpg


Gümrük Müşaviri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Ekonomi  Bakanlığı Sayı 28526
Yayım  Tarihi 12/01/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 12/01/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28526

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (12.01.2013 T. 28526 R.G.)


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2010/1)in EK 1inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 9607.11, 9607.19 ile 9607.20 GTP’leri ile 9619.00.31.00.00 ve 9619.00.39.00.00 GTİPlerin eklenmesi ve brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek eşyaya muafiyet uygulanması hk.


 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(12.01.2013 T.  28526 R.G.)

 

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 2 nci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2010/1)’in EK 1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 9607.11, 9607.19 ile 9607.20 GTP’leri ile 9619.00.31.00.00 ve 9619.00.39.00.00 GTİP’leri eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) Bu Tebliğin birinci maddesinde belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.”

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK III’ünde yer alan İthalatçı Bilgi Formu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

İTHALATÇI BİLGİ FORMU

Firma Ünvanı:

Vergi Numarası ve Vergi Dairesi:

Adresi:

Telefonu ve Faksı:

E-posta:

Ortaklara ait bilgiler:

SIRA NO

TC KİMLİK  NO* /

UYRUK**

ADI SOYADI

HİSSE PAYI  (%)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

* Türk vatandaşları için ** Yabancı asıllı vatandaşlar için

*** Ortakları 10’un üzerinde olan firmalar için en büyük 10 hisse payına sahip ortağa ilişkin bilgiler verilecektir.

 

 

TEK DÜZEN

HESAP NO

HESAP ADI

C.Y.-4

C.Y.-3

C.Y.-2

C.Y.-1

CARİ YIL

(C.Y.)

620

Satılan  Mamul Maliyeti

 

 

 

 

 

621

Satılan  Ticari Mallar Maliyeti

 

 

 

 

 

600

Yurt İçi  Satışlar

 

 

 

 

 

601

Yurt Dışı  Satışlar

 

 

 

 

 

61-

Satış  İndirimleri

 

 

 

 

 

152

Mamuller

 

 

 

 

 

153

Ticari  Mallar

 

 

 

 

 

690

Dönem  Karı/Zararı

 

 

 

 

 

691

Dönem Karı  Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

 

 

 

 

 

720

Direkt  İşçilik Giderleri

 

 

 

 

 

-

İthalatçı  tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili takvim yılı içinde  ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı

 

 

 

 

 

-

İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ithalat  miktarı (ABD Doları)

 

 

 

 

 

-

İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ihracat  miktarı (ABD Doları)

 

 

 

 

 

Aşağıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda ünvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir.)

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI

İMZASI VE MÜHRÜ

”

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğ  Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2009

27449 (2.  Mükerrer)

Tebliğde  Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/10/2011

28097