Gümrükler Genel Müdürlügü: Gümrük vergileri tanimi içine giren her türlü alacak ve bunlarin cezalari ile Gümrük Kanunu hükümlerine tabi diger para cezalarina karsi Gümrük Kanununun 242 nci maddesine göre idari itiraz yolunun kullanilabilecegi hk. GENELGE (2013/1) 15/01/2013

small_gum-logo(127).jpg


Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/1
Yayım  Tarihi 15/01/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 15/01/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/1)

Gümrük vergileri tanımı içine giren her türlü alacak ve bunların cezaları ile Gümrük Kanunu hükümlerine tabi diğer para cezalarına karşı Gümrük Kanununun 242 nci maddesine göre idari itiraz yolunun kullanılabileceği hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel  Müdürlüğü

 

Sayı : 85593407-10.06.01

Konu : Gümrük  Kanunu'nun 242 nci maddesi

 

15.01.2013

GENELGE

(2013/01)

 

İlgi :1/12/2010 tarihli ve 2010/52 sayılı Genelge.

 

İlgide kayıtlı genelge konusu Gümrük Kanununun 242 nci maddesinin uygulanması ile ilgili olarak, Bakanlığımıza ulaşan yargı kararları çerçevesinde yeniden değerlendirme yapılmıştır.

 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanun ile değiştirilen 242 nci maddesinin 1 inci fıkrası, "Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir." hükmünü amirdir.

 

“Gümrük vergileri” ifadesi 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanun ile değiştirilen 3 üncü maddesinde;

 

“...8. a) “Gümrük vergileri” deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü;

 

9. “İthalat vergileri” deyimi,

 

a) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,

b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin islenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri;

 

10. “İhracat vergileri” deyimi,

 

a) Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,

b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin islenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri, (ifade eder)"

 

şeklinde tanımlanmaktadır.

 

Diğer taraftan, Gümrük Kanununun 232/1 maddesi "Bu Kısmın İkinci Bölüm hükümlerine göre gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para cezaları bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilir ve aynı zamanda ödenir." hükmünü amirdir.

 

Bu itibarla, "gümrük vergileri" tanımı içine giren her türlü alacak ve bunların cezaları ile Gümrük Kanunu hükümlerine tabi diğer para cezalarına karşı Gümrük Kanunu’nun 242 nci maddesine göre idari itiraz yolu kullanılacaktır.

 

İlgide kayıtlı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Remzi AKÇİN

 

Bakan a.

 

Genel Müdür