Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Muayene ve kontrollerin sirali yapilmasi TASARRUFLU YAZI (25.12.2012/07481) - 16.01.2013

small_gum-logo(130).jpg


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 07481
Yayım Tarihi 25/12/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 25/12/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (25.12.2012/07481)
Muayene ve kontrollerin sıralı yapılması hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.21.0.RKG.031.0.03.00.00-351.01.[BMD]        

Konu   :Muayene ve kontrollerin sıralı yapılması

 

 

25.12.2012 / 07481

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Bilindiği üzere,

- Gümrük Yönetmeliğinin "Beyanın kontrolü" başlıklı 180 inci maddesinin birinci fıkrasında, beyanın kontrol türü ve kontrolle görevli memurun bilgisayar sistemi tarafından risk kriterlerine göre belirleneceği,

- Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise yapılacak kontrollerin beyannamelerin tescil sırasına göre gerçekleştirileceği,

hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, ithalat işlemlerinde sarı hattan başlamak üzere gümrük beyannamelerinin kontrollerinin sıralı olarak tamamlanması sistemsel olarak kontrol edilecektir.

Zorunlu durumlarda muayene memurlarınca gümrük beyannamelerinin sırası sisteme gerekçesi yazılarak atlatılabilmektedir.

Söz konusu uygulama, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğünde, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğünde ve Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantılarında pilot olarak başlamış olup, peyderpey diğer gümrük müdürlüklerine de yaygınlaştırılacaktır.

Bağlantı gümrük müdürlüklerinin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ali NURAL

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine