Gümrükler Genel Müdürlügü: Suriyeye nihai tüketime konu olacak ürünlerin çikisina izin verildigi (PVC esya, insani yardim, ZOLL ambulans) TASARRUFLU YAZI (16.01.2013/00946)

small_gum-logo(131).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 00946
Yayım Tarihi 16/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 16/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (16.01.2013/00946)
Suriyeye nihai tüketime konu olacak ürünlerin çıkışına izin verildiği (PVC eşya, insani yardım, ZOLL ambulans)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :21558579.166.01.10.02/

Konu   : Suriye'ye Açılan Kapılarımız Hakkında

 

 

16.01.2013 / 00946

 

 

İlgi:   

a) 25.07.2012 tarihli ve 16083 sayılı yazımız.

b) 29.11.2012 tarihli ve 24189 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış ve Akçakale kara hudut kapılarında verilmekte olan gümrük hizmetleri Bakanlık Makamının 24.07.2012 / 2012-67; 20.09.2012 / 2012-97 tarih ve sayılı Onayları ile yeniden planlanmış ve bazı sınırlamalar uygulamaya konmuştur.

Bu defa; Bakanlığımıza intikal eden çeşitli başvurularda, Suriyede yaşanan çatışmalar sebebiyle tahribata uğrayan yaşam alanlarının tamiri yapılmaya çalışıldığından kapı ve pencere için PVC profillerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu nedenle, Suriye'de hasar gören yaşam alanlarının tamiri için acil ihtiyaç duyulan PVC profilleri ve aksamının çıkış gümrük hizmetlerinin Bakanlık Makamının 2012/97 sayılı Onayı çerçevesinde sürdürülmesi;

Ayrıca; yine 2012/67 sayılı Onayı çerçevesinde üçüncü ülke araçlarının uluslararası ticarete konu Suriye’ye giriş ve çıkış gümrük hizmetleri durdurulduğundan geçici (ZOLL) plakalı taşıtların hali hazırda Suriye’ye çıkışına izin verilmemekte olup insani yardım malzemesi taşıyan çeşitli kuruluşların talepleri üzerine sadece insani yardım çerçevesinde geçici plakalı ambulansların Suriye'ye çıkışına müsaade edilmesi;

Bakanlık Makamının 04.01.2013 tarihli ve 2013/2 sayılı Onayı çerçevesinde uygun görülmüştür.

Bununla birlikte; Genel Müdürlüğümüze intikal eden sorunlar ve uygulamaya ilişkin sıkıntılar sebebiyle, Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızla ilgili Bakanlık Makamının yukarıda bahsi geçen 2012/67 ve 2012/97 sayılı Onayları kapsamında çerçevesi çizilen gümrük hizmetlerine ilişkin yaşanan tereddütlerin açıklığa kavuşturulması ihtiyacı doğmuştur.

Bu itibarla;

-Suriye vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, nihai varış noktası Suriye olan nihai tüketime ve kullanıma konu olacak ürünlerin çıkış gümrük hizmetlerinin sürdürülmesi; nihai tüketime konu olmayan (PVC hariç) ürünlerin çıkışına müsaade edilmemesi;

-2012/97 sayılı Bakanlık Makamı Onayı çerçevesinde nihai tüketime ve kullanıma konu olan sigaraların Öncüpınar kara hudut kapısından Suriye'ye çıkışına müsaade edilmesi;

-Geçici depolama yeri, antrepo ve serbest bölgelerden Suriye'ye gönderilmek istenen eşyanın nihai tüketime konu olması ve ticaretinin Türk ticaret erbabınca yapılıyor olması halinde Suriye'ye çıkışına izin verilmesi;

-Üçüncü bir ülkeden gelip Suriye'ye uluslararası ticarete konu eşya taşıyan araçların Suriye'ye giriş ve çıkışına  ilişkin gümrük hizmetlerinin verilmemesi;

-İlgi (b)'de kayıtlı yazımız ile verilen talimata uygun olarak, Suriye çıkışlı Zoll plakalı araçların (ambulans hariç) Türkiye gümrük bölgesine girişine ve dolayısıyla Suriye'ye açılan sınır kapılarımızdan çıkışına müsaade edilmemesi;

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine