Dogu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü: Esya Devri Hk TASARRUFLU YAZI (Dogu Marmara Bölge Müdürlügü Emri 14.01.2013 - 2013/01)

small_gum-logo(133).jpg


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/1
Yayım Tarihi 14/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 14/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (Doğu Marmara Bölge Müdürlüğü Emri 2013/01)
Eşya Devri hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

 

Sayı: 40866472-131.03-47                                                                            

Konu:Eşya Devri Hk

 

14/01/2013

BÖLGE MÜDÜRLÜK EMRİ

(2013/01)

 

İlgi:11/07/2012 tarihli ,2012/15 sayılı Bölge Müdürlük Emri.

 

Bölge Müdürlüğümüze intikal eden işlem ve bilgilerden Gümrük Yönetmeliğinin 330/2 nci maddesi uyarınca yapılan işlemlerde farklı uygulamaların olduğu anlaşıldığından aşağıda belirtilen düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.

 

Bilindiği üzere ;Gümrük Yönetmeliği’nin 330/2 maddesinin 2 nci fıkrasında; “Satıcı veya göndericisi belli, alıcısı emre olan eşya, antrepo işleticilerinin sorumluluğu altında genel antrepolara konulabilir.Bu şekilde genel antrepoya konulan eşyanın, alıcısının belirlenmesinden sonra tamamen veya kısmen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına izin verilir.”Hükmüne amirdir.

 

Bu itibarla, Gümrük Yönetmeliği’nin 330/2 nci maddesi çerçevesinde satışı gerçekleşen eşyalar için mevzuat hükümleri çerçevesinde ve 2012/15 sayılı Bölge Müdürlüğümüz emrinde belirtildiği şekilde işlem yapılması ile birlikte (antrepo değişikliği hariç) 7171 Rejim koduyla yeni bir antrepo beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Bilgilerini,Böle Müdürlük Emri’nin ilgili tüm personele tebliği ile ayrıca ilgililere de duyurulmasını ve uygulamanın bu yönde yapılmasını rica ederim.

 

 

 

                                                                                              FARUK TÖREMİŞ

                                                                                              Bölge Müdürü

                                                                                              (e-imzalıdır)